Vuxenutbildning

 

Dille Gård erbjuder gymnasiala vuxenstudier inom naturbruk. Basen för utbildningen är vår fina gård i Dille i Ås. Hos oss kan du utbilda dig för arbete eller vidare studier. Utbildningsformen präglas av stor flexibilitet under ledning av erfarna kursledare.

 

Ansökan och studievägledning

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

Djursjukvård 25-35 veckor, helfart 20 p per vecka.

Nästa kursstart v5 2018. Ansökan möjlig 15/10 tom 10/12.

För att kunna komma vidare i utbildning eller arbete med djursjukvård.

Sällskapsdjur 1, 100 p

Sällskapsdjur 2, 100 p

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 p

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2, 200 p

Valbar kurs 100-200 p

D9, ingår integrerat i kurserna.

Totalt 500-700 p

Hundskötare 25 v, helfart, 20 p per vecka

Nästa kursstart v5 2018. Ansökan möjlig 15/10 tom 10/12.

För arbete med hundar.

Djurhållning 100 p

Hundkunskap 1, 100 p

Hundkunskap 2, 100 p

Hundkunskap 3, 100 p

Träning av hundar 100 p

Totalt 500 p

Skogsmaskinsförare 45 v, helfart, 20 p per vecka

Nästa kursstart v5 2018. Ansökan möjlig 15/10 tom 10/12.

Motor och röjsåg 1, 100 p

Avverkningsmaskiner 1, 100 p

Terrängtransporter 1, 100 p

Virkeslära, 100 p

Skogsskötsel 1, 100 p

Skogsskötsel 2, 100 p

Serviceteknik – naturbruk 1, 100 p

Virkestransporter med skotare, 100 p

Avverkningsmaskiner specialisering, 200 p

Totalt 1000 p

Preparand skogsmästare 25 v, helfart.

Nästa kursstart v5 2018. Ansökan möjlig 15/10 tom 10/12.

För vidare studier på Skogsmästarprogrammet.

Motor och röjmotorsåg 1, 100 p

Skogsskötsel 1, 100 p

Virkeslära 100 p

Terrängtransporter 100 p

Virkestransporter med skotare 100 p

Totalt 500 p

Amn: För behörighet till Skogsmästarprogrammet ovanstående kurser, grundläggande behörighet för högskola samt betyg i följande kurser:

-Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2C

-Naturkunskap 2 eller motsvarande

Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt och är dokumenterade.

 

Hästskötare 35 v, helfart, 20 p per vecka

Nästa kursstart v5 2018. Ansökan möjlig 15/10 tom 10/12.

Förbered dig för hästskötarexamen som är en förutsättning för att gå vidare inom de olika förbundens utbildningsstegar och instruktörsutbildningar. Vi har både “storhästar” och Islandshästar.

Ridning och körning 200 p

Ridning 1, 100 p

Ridning 2, 100 p

Hästkunskap 1 100 p

Hästkunskap 2, 100 p

Hästkunskap 3, 100 p

Totalt 700 p

Motorsåg förberedd för manuellt skogsbruk 7 v, helfart 20 p per vecka.

Löpande kursstart. Ansökan öppen.

Du får erforderliga körkort för att jobba direkt efter utbildningen.

Orienteringskurs, våra trädslag och våra skogar 40 tim

Motor- och röjsåg 1, 100 p

Motor- och röjmotorsåg 2, 100 poäng

Totalt 200 p

Jakt och viltvård 30 v, helfart.

Nästa kursstart v5 2018. Ansökan möjlig 15/10 tom 10/12.

Förbered dig för jobb i en bransch på stark frammarsch.

Jakt och viltvård 1, 100 p

Jakt och viltvård 2, 200 p

Jakt och viltvård specialisering, 100 p

Fiske och vattenvård, 100 p

Naturguidning 1, 100 p

Totalt 600 p

 

Kursutbud enskilda kurser, klicka här!

 

Kontakt:

Hans Stenberg, rektor Dille Gård

hans.stenberg@dillegard.se, 070-539 98 91

 

Ansökan och studievägledning

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

logga-larcentrum-osd

 

 

 

 

 

 

Följ oss på:

www.facebook.se/dillegard