Vuxenutbildning

 

Dille Gård erbjuder gymnasiala vuxenstudier inom naturbruk. Basen för utbildningen är vår fina gård i Dille i Ås. Hos oss kan du utbilda dig för arbete eller vidare studier. Utbildningsformen präglas av stor flexibilitet under ledning av erfarna kursledare.

Kursutbud enskilda kurser, klicka här!

Nästa Kursstart 21/08/2017. Vill du börja redan nu? Kontakta oss!

Våra kurspaket:

Djurvård 25 v, helfart. 

För att kunna komma vidare i utbildning eller arbete med djurvård.

Sällskapsdjur 1, 100 p

Sällskapsdjur 2, 100 p

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 p

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2, 200 p

Totalt 500 p

Amn: Möjlighet att välja till 1-2 valbara kurser. Möjlighet att gå D9-kurs 2 dagar utan extra kostnad efter utbildningen.

Hundskötare 25 v, helfart.

För arbete med hundar.

Djurhållning 100 p

Hundkunskap 1, 100 p

Hundkunskap 2, 100 p

Hundkunskap 3, 100 p

Träning av hundar 100 p

Totalt 500 p

Skogsmaskinsförare 40 v, helfart.

Motor och röjsåg 1, 100 p

Avverkningsmaskiner 1, 100 p

Terrängtransporter 1, 100 p

Virkeslära, 100 p

Skogsskötsel 1, 100 p

Skogsskötsel 2, 100 p

Serviceteknik – naturbruk 1, 100 p

Virkestransporter med skotare, 100 p

Avverkningsmaskiner specialisering, 200 p

Totalt 1000 p

Preparand skogsmästare 25 v, helfart.

För vidare studier på Skogsmästarprogrammet.

Motor och röjmotorsåg 1, 100 p

Skogsskötsel 1, 100 p

Virkeslära 100 p

Fordon och redskap 100 p

Virkestransporter med skotare 100 p

Totalt 500 p

Amn: För behörighet till Skogsmästarprogrammet ovanstående kurser, grundläggande behörighet för högskola samt betyg i följande kurser:

-Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2C

-Naturkunskap 2 eller motsvarande

Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt och är dokumenterade.

Hästskötare 35 v, helfart.

Förbered dig för hästskötarexamen som är en förutsättning för att gå vidare inom de olika förbundens utbildningsstegar och instruktörsutbildningar. Vi har både “storhästar” och Islandshästar.

Ridning och körning 200 p

Ridning 1, 100 p

Ridning 2, 100 p

Hästkunskap 1 100 p

Hästkunskap 2, 100 p

Hästkunskap 3, 100 p

Totalt 700 p

Motorsåg förberedd för manuellt skogsbruk 7 v, helfart.

Anmälan öppen, start 02/05/2017.

Du får erforderliga körkort för att jobba direkt efter utbildningen.

Orienteringskurs, våra trädslag och våra skogar 40 tim

Motor- och röjsåg 1, 100 p

Totalt 100 p

Jakt och viltvård 30 v, helfart.

Förbered dig för jobb i en bransch på stark frammarsch.

Jakt och viltvård 1, 100 p

Jakt och viltvård 2, 200 p

Jakt och viltvård specialisering, 100 p

Fiske och vattenvård, 100 p

Naturguidning 1, 100 p

Totalt 600 p

Trädgårdsdesign 45 v, helfart

För design och anläggning av trädgård

Trädgårdsodling, 100 p

Trädgårdsodling, plantskoleväxter, 100 p

Odling i växthus 1, 100 p

Skötsel av utemiljöer 1, 100 p

Trädgårdsanläggning 1, 100 p

Trädgårdsanläggning 2, 100 p

Växtkunskap 1, 100p

Totalt 700 p

 

 

Kontakt:

Hans Stenberg, rektor Dille Gård

hans.stenberg@dillegard.se, 070-539 98 91

 

Ansökan och studievägledning

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

logga-larcentrum-osd

 

 

 

 

 

 

Följ oss på:

www.facebook.se/dillegard