NATURBRUKSPROGRAMMET DJURVÅRD

Vill du jobba med hälsa och sjukvård för djur?

På Dille lär vi ut en bredd inom djurvård med möjlighet att fördjupa dig inom ett specialområde.

Du blir en välutbildad djurvårdare med möjlighet att ta jobb direkt efter gymnasiet eller söka vidare till högskola.

Dilles Gårds filosofi är att utbilda kunniga djurvårdare. Här finns möjlighet att ta D9-certifikatet, för den som vill ha särskild behörighet. Under utbildningen får du en bredd av kunskaper inom djurvård och du får fördjupa dig i ett specialområde. Du har möjlighet att välja praktik inom olika områden, i och utanför Sverige.

Efter utbildningen kan du få jobb på kliniker eller djursjukhus, i häststall, inom hundnäringen, i zooaffärer eller som djurvårdare på djurparker. Profil djurvård ger en ovärderlig kunskap som efterfrågas av många arbetsgivare, särskilt om du tar examen på utökad nivå med D9-certifikatet.

Naturbruksprogrammet med inriktningen djurvård ger dig grundläggande högskolebehörighet. Flera elever väljer att läsa vidare inom djursjukvård efter utbildningen, till legitimerad djursjukskötare eller veterinär. För vissa av dessa utbildningar behöver du läsa de extrakurser Dille erbjuder inom NV-inriktningen.

Djurvård 1

#1 Sjukdomskunskap och förebyggande djurvård

Första året läser du Djurvård 1, ett ämne vi fortsätter med under hela utbildningen. Vi börjar med grundläggande sjukdomskunskap, vård av sjuka djur, etologi (läran om djurs beteende) och förebyggande djurvård för hund, katt och häst. Vi eftersträvar att göra studiebesök på en djurpark för att få en inblick i djurparksvärlden och lära om exotiska djur.

#2 Anatomi, fysiologi och läkemedelskunskap

Den här årskursen läser du Djurvård 2 – om sjukdomslära, anatomi och fysiologi och läkemedelskunskap. Det blir mycket praktiskt arbete, inte minst under din praktikperiod.

Djurvård 2
Djurvård 3

#3 Djurvårdprogrammet och specialiseringskurs

Det sista året läser du på djurvårdsprogrammet och de specialiseringskurser som du valt. Du har möjlighet att fördjupa dig i anatomi och fysiologi, sjukdomskunskap, läkemedelskunskap, fysioterapi, exotiska djur, anestesi, behandlingar, djur för forskningsändamål, till exempel.

Programplan

Länk till Programplan Djur

Gymnasiegemensamma kurser 600p

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Idrott & hälsa 1
 • Matematik 1a
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1

Programgemensamma kurser 400p

 • Biologi 1
 • Entreprenörskap
 • Naturbruk

Inriktningskurser – Djur 300p

 • Djurens biologi
 • Djurhållning
 • Djuren i naturbruket

Individuellt val 200p

Valbara kurser

 • Se separat lista här

Gymnasiearbete 100p

 • Gymnasiearbete

Profil Djursjukvård

 • Djursjukvård 1
 • Djursjukvård 2
 • Sällskapsdjur 1
 • Djurparksdjur 1
 • Djur för forskningsändamål
 • Djur – specialisering

Profil + NV

 • Kemi 1-2
 • Fysik 1a-2
 • Samhällskunskap 1a2
 • Matematik 2-4

Praktik

15 veckor av din utbildning gör du praktik, det vi kallar för APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Praktiken gör du på en arbetsplats som ger dig insikt i branschen. Vi har ett stort kontaktnät och erbjuder praktikplatser på stora och små kliniker/djursjukhus, hund- och häststall, rehabiliterings­företag, djurparker, zooaffärer med mera.

Vill du veta mer?

Jag vill få en personlig kontakt och mer informationJag vill komma på besök på Dille Gård

Intresseanmälan för profil Djurvård i Sigtuna

Sigtuna Intresseanmälan