Djurvård distans

På Dilles utbildning till djurvårdare får du en bredd inom djursjukvård men också inom djurvård, etologi och artkunskap. Efter avslutad utbildning är du djurvårdare på utökad nivå 2. Du har då möjlighet att få jobb på exempelvis kliniker eller djursjukhus, i häststall, inom hundnäringen, i zooaffärer eller som djurvårdare vid djurparker. Välutbildad djurvårdspersonal är efterfrågad på arbetsmarknaden, särskilt med examen som djurvårdare med utökad behörighet

Ansökan stängd. Just nu finns inget planerat datum för nästa start.

Utbildningens innehåll

I utbildningen får du en gedigen grund inom etologi, lagstiftning, djurskötsel, hantering och artkunskap att stå på. Du får lära dig om de olika sällskapsdjurens beteende och behov, hur de bör hållas för att må bra och hur vi kan arbeta med att minska stress genom rätt hantering, miljöberikning och träning. Vi tar del av intervjuer och föreläsningar med exempelvis veterinärer, djursjukskötare, etologer och djurtränare för att bredda kunskaperna.

 

Djurvård Distans Betald utbildning 1
Djurvård Distans Betald utbildning 2

Utökad nivå 2

Under utbildningen har du möjlighet att ta Jordbruksverkets grundkurs i läkemedelshantering och kan då arbeta som djurvårdare på utökad nivå 2. Då får du en utökad behörighet inom yrket att ge läkemedel via injektioner, administrera dropp, ta blodprov och andra kunskaper som behövs för att arbeta inom djursjukvården. Unikt med Dilles utbildning är att vi ger möjlighet till behörighet inom häst (tidigare erfarenhet av häst krävs), smådjur samt exotiska djur. Dessutom utökar vi med kunskap om läkemedel, sjukdomslära och anatomi/fysiologi.

Distansundervisning

All teori presenteras i Moodle, vårt digitala system för distansutbildning. I Moodle utförs även kunskapstester och du lämnar in arbeten av reflekterande karaktär som bedöms av lärare. Lärare finns tillgängliga för handledning på schemalagda tider vardagar via länk eller via mail under hela utbildningen.

 

Djurvård Distans Betald utbildning 3
Djurvård Distans Betald utbildning 4

Fokusveckor & Praktik

Under din utbildning kommer du utföra praktik samt delta i fokusveckor, dessa är placerade till Dille Gård i Östersund samt i Göteborg. På Dille får du öva på moment inom djursjukvård samt examineras för att kunna arbeta på utökad nivå 2 medan du på fokusveckan i Göteborgstrakten får lära dig mer om hantering av djur och andra branscher såsom zoobutik och djurpark. Vi uppmanar att du själv, efter inledande samtal med kursansvarig, söker dig till en praktikplats inom en bransch och geografiskt område du önskar vara.

Om utbildningen

Utbildningen är 40 veckor på helfart med ett flexibelt schema för att kunna kombinera utbildningen med arbete. Vissa veckor är obligatoriska med praktisk undervisning på plats på Dille Gård samt i Göteborg och det förekommer även några fasta tider för examinationer. Utbildningen är fördelad över två terminer om 21+19 veckor:

Utbildningen kostar 67.000 SEK

Antagning

Säkerställ att du skickat med de dokument som efterfrågas i ansökan. Efter sista ansökningsdatum kontrolleras din behörighet. De behöriga rankas sedan efter meritvärde under rubriken ”Meritvärde & urvalstider”. Antagningsbesked skickas sedan ut och sista steget med betalning genomförs.

Meritvärde & Urvalskriterier

Vid fler sökande än erbjudna platser väljs de med högst meritvärde ut. Meritvärdet består av jämförelsetal utifrån dina gymnasiebetyg (max 20 poäng) plus eventuella meritpoäng (max 5 poäng). 

Godkänt i Biologi 1 eller motsvarande ger dig 1 meritpoäng. 
Dina personliga erfarenheter kring djur kan också ge dig meritpoäng. Detta bedöms utifrån ditt personliga brev. Detta kan ge dig 0-4 meritpoäng.
Maximalt meritvärde är 20+1+4=25 poäng. Vid samma poäng bland sökande sker urval genom att sökande med goda erfarenheter går före dem med högt jämförelsetal.

Behörighetskrav

För att du skall kunna söka utbildningen skall du ha gymnasieexamen eller motsvarande.

Q&A

När startar utbildningen?
Vi har inget datum för nästa start. Håll utkik på sociala medier för info om nya ansökningsperioder.

Hur lång är utbildningen?
40 veckors utbildning under två terminer.

Hur fungerar undervisningen?
Självstudier i digitalt system på distans med handledning vid behov samt lärarledda studiehandledningstider.

Motsvarar utbildningen gymnasiet eller komvux?
Innehållet är liknande men den följer inte Skolverkets kursplaner. De intyg du får efter utbildningen kan inte användas för att söka in på t ex högskola.

Hur lång är praktiken?
Fem veckors praktik (eller mer om du önskar och hinner).

Är det någon undervisning på plats?
Vi har två fokusveckor, en på Dille Gård och en i Göteborgstrakten samt en examinationsvecka på Dille Gård (totalt tre veckor).

Är utbildningen CSN-berättigad?
Nej.

Hur mycket kostar utbildningen?
Kostnad 33 500:- inkl moms per termin.
Du kommer kunna välja avbetalning upp till 72 månader, mer detaljer kring detta kommer inom kort. Examinering för att arbeta som djurvårdare på utökad nivå 2 ingår.

Har du fler frågor?

Mejla: pauline.selberg@dillegard.se