Djurvårdare inom
offentlig förevisning distans

I vuxenutbildningen Djurvårdare inom offentlig förevisning distans varvar vi teori och praktik för att du ska lära dig på bästa vis. Vi fokuserar på arbete med djur inom offentlig förevisning och djurvälfärd, men du får också fördjupad kunskap inom andra djurvårdande verksamheter, etologi, djursjukvård och artkunskap. Du får även lära dig hur du förmedlar kunskap om djur och biologisk mångfald. I utbildningen ingår en fördjupningskurs inom djursjukvård för vilda djur samt praktisk fortbildning i träning av djur. Efter utbildningen har du spetskompetens för att arbeta inom verksamheter med offentlig verksamhet, såsom på djurparker och besöksgårdar. Välutbildad djurvårdspersonal är dock efterfrågad på arbetsmarknaden så du har även möjlighet att arbeta i exempelvis zooaffärer, med lantbruksdjur, på kliniker och liknande.

Ingen planerad start för tillfället.
Vi öppnar ansökan igen i höst.
Välkommen med din ansökan då!
Ladda ner hela utbildningsplanen HÄR

Utbildningens innehåll

I utbildningen får du en gedigen grundutbildning inom etologi,
djurskötsel, hantering av djur, djursjukvård, lagstiftning och artkunskap. Du får lära dig om olika djurslags beteende och
behov, hur de bör hållas för att må bra och hur vi kan arbeta med att minska stress genom rätt hantering, miljöberikning och
träning. Du får ta del av intervjuer och föreläsningar med zoologer, etologer, djurtränare, veterinärer och djursjukskötare för att bredda dina kunskaper.

I kurserna ingår praktiska moment inom grundläggande djurskötsel, hantering, djurträning, miljöberikning, etologiska
studier, hälsokontroll för olika djurslag m.m.

Se fullständig utbildningsplan HÄR

Djurvårdare inom offentlig förevisningDjurvård Distans Betald utbildning 1
Djurvårdare inom offentlig förevisningDjurvård Distans Betald utbildning 2

Fördjupning inom
djursjukvård och djurträning

I utbildningen ingår en fördjupningskurs inom djursjukvård för däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier och fiskar. Detta ger dig en gedigen grund för att kunna bistå i vård av sjuka vilda djur. Du får kunskap om anatomi och fysiologi, smittskydd, sjukdomslära, farmakologi och hur det är att arbeta med djursjukvård för vilda djur, vilket skiljer sig mot klinikarbete. Under din andra fokusvecka ges du en fördjupad kurs inom djurträning. Du får lära dig mer om hur vi genom hanteringsträning kan få djur att frivilligt välja att delta i sin omvårdnad. Sådan träning ger ökad djurvälfärd och säkerhet för både djur och människor. För hur gör du egentligen för att undersöka ett sjölejon eller en tiger i munnen?

Ansvarig för fördjupningen inom djursjukvård är Louise Guevara som är veterinär och biolog. Hon har arbetat 13 år som djurparksveterinär på Kolmårdens Djurpark och driver Krokeks Veterinärpraktik tillsammans med sin man där de är specialiserade på exotics. Louise är även kursledare för de grundkurser i rehabilitering av skadat vilt som anordnas av Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt.
Träningskursen leds av Annette Pedersen som har arbetat på Köpenhamn Zoo sedan 1989. De senaste 16 åren har hon varit träningskoordinator i parken och utbildar djurvårdarna inom träning och arbetar aktivt med djurvälfärd för en uppsjö olika arter. Annette ansvarar även för arbetsgruppen för träning inom den europeiska djurparksföreningen (EAZA).

Distansundervisning

All teori presenteras i Moodle, vårt digitala system för distansutbildning och via onlineträffar i Google Meet. I Moodle utförs även kunskapstester och du lämnar in arbeten av reflekterande karaktär som bedöms av lärare. Lärare finns tillgängliga för handledning på schemalagda tider vardagar via länk eller via mail under hela utbildningen.

 

Djurvårdare inom offentlig förevisningDjurvård Distans Betald utbildning 3
Djurvårdare inom offentlig förevisningDjurvård Distans Betald utbildning 4

Fokusveckor 

Utbildningen innehåller två fokusveckor på Vildriket i Järvsö. Under fokusveckorna ges fördjupad information inom utbildningens kurser. Du får öva på moment inom djurskötsel och hantering, miljöberikning, etologiska studier, guideteknik, djursjukvård och träning av djur. Under fokusveckorna bekostar vi boende och lunch, resekostnader och övriga måltider bekostar du själv.

 

Praktik

Utbildningen innehåller åtta veckor praktik fördelat på två perioder om fyra veckor. Praktiken utförs på en eller två arbetsplatser som ger dig insikt i branschen. Här får du arbeta med momentlistor för de praktiska moment som ingår i kurserna och du för en loggbok som dokumentation över ditt arbete. Vi har praktikplatser spridda över landet hos våra samarbetspartners och vi kommer i den mån det går att följa eventuella önskemål om placering. Du kan dock behöva utföra din praktik inom ett annat geografiskt område. För praktikveckorna bekostar du själv kost, logi och resor.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar 35 veckors heltidsstudier (1400 timmar) som fördelas över 43 veckor för att möjliggöra arbete vid sidan av studierna. I regel är du schemalagd dagtid två dagar per vecka och kan fördela resterande studietid (cirka 16 timmar) när det passar dig bäst. Undantag är våra två fokusveckor och dina praktikveckor. Under dessa veckor är du schemalagd heltid.

Utbildningen är fördelad över två terminer,
v.35 2024 – v.5 2025 och v.6-25 2025.

 

Kursplan

 • Arbete med djur
 • Djurens etologi, anatomi och fysiologi
 • Bevarandearbete
 • Tillämpad nutrition
 • Djurvälfärd i teori och praktik
 • Exotiska djur
 • Kommunikation och kunskapsförmedling
 • Djursjukvård inom offentlig förevisning

 

Ladda ner utbildningsplanen HÄR för att se
mer om kursinnehåll och upplägg:

 • Upplägg och omfattning
 • Innehåll
 • Mål
 • Behörighetskrav, urval och antagning
 • Kvalitetssäkring

Behörighetskrav

För att du ska kunna söka utbildningen ska du ha gymnasieexamen eller motsvarande samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

Djurens biologi och Engelska 5 eller Biologi 2 och Engelska 5.

Grundläggande kunskaper inom biologi är en förutsättning för att kunna ta till sig utbildningens innehåll gällande djurs anatomi och fysiologi, etologi, bevarandegenetik och biologisk mångfald.

Bevarande- och djurvälfärdsarbete bedrivs på internationell nivå med engelska som fackspråk. En del utbildningsmoment kommer därför att ställa krav på att du förstår och kan tala engelska för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen. 

Meritvärde & Urvalskriterier

Vid fler sökande än erbjudna platser väljs de med högst meritvärde ut. Meritvärdet består av jämförelsetal utifrån dina gymnasiebetyg (max 20 poäng) plus eventuella meritpoäng (max 5 poäng). 

Godkänt i Biologi 1/Biologi 2 eller motsvarande ger dig 1 meritpoäng. 

Godkänt i Engelska 5 eller motsvarande ger dig 1 meritpoäng. 

Dina personliga erfarenheter kring djur kan också ge dig meritpoäng. Detta bedöms utifrån ditt personliga brev. Detta kan ge dig 0-3 meritpoäng.

Maximalt meritvärde är 20+2+3=25 poäng. Vid samma poäng bland sökande sker urval genom att sökande med goda erfarenheter går före dem med högt jämförelsetal.

Ansökan

Ansökan sker löpande framtill sista ansökningsdatum. Säkerställ att du skickat med de dokument som efterfrågas. Efter sista ansökningsdatum kontrolleras din behörighet. De behöriga rankas sedan efter meritvärde under rubriken ”Meritvärde & urvalskriterier”. Antagningsbesked skickas sedan ut och sista steget med betalning genomförs.

Studieresultat

Alla studieresultat arkiveras direkt i Moodle och finns där tillgängligt för dig som studerande samt digitalt och på papper. 

Kvalitetssäkring 

Utbildningen kvalitetssäkras genom en nära kontakt med arbetslivet och våra samarbetspartners samt genom användande av yrkesverksamma föreläsare och lärare.

Djurvårdare inom offentlig förevisningDjurvård Distans Betald utbildning 5

GDPR

Vi följer datainspektionens riktlinjer kring GDPR.

Q&A

När startar utbildningen?
Den startar under vecka 35.

Hur lång är utbildningen?
43 veckor som fördelas på två terminer.

Motsvarar utbildningen gymnasiet eller komvux?
Innehållet följer inte Skolverkets kursplaner och innehåller mer fördjupad information än dessa kurser. De intyg du får efter utbildningen kan inte användas för att söka till exempelvis högskola.

Hur lång är praktiken?
Åtta veckor fördelat på fyra veckor per termin.

Är det någon undervisning på plats?
Två fokusveckor är förlagda till Vildriket i Järvsö, utöver dina åtta praktikveckor.

Är utbildningen CSN-berättigad?
Nej.

Hur mycket kostar utbildningen?
Hur mycket kostar utbildningen?
35.000 SEK inkl moms per termin.
Du kan läsa om hjälp med finansiering här: https://www.humanfinans.se/dille-gard.html

Har du fler frågor?

Mejla: pauline.selberg@dillegard.se

Ansök här

Ansökan är stängd och öppnar igen till hösten. 

Observera att vi förbehåller oss rätten att ställa in starten om det är för få behöriga sökanden eller pga. andra yttre omständigheter utom vår kontroll.

För- och efternamn
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Ej obligatoriskt

Tel: +46 63-381 11

Mail: info@dillegard.se

Adress: Dille 226, 836 95, Ås

 

Gymnasium

Komvux

Yrkeshögskola

Uppdragsutbildningar

Djurvårdare inom offentlig förevisningDjurvård Distans Betald utbildning 6

Behöver du visselblåsa om något?