Om profilen

Naturbruksprogrammet skogsmaskinförare är för dig som vill vistas mycket i skog och mark under utbildningen. En stor del av lärotiden sker i våra egna skogar. När du är klar med utbildningen är du maskinförare, med goda kunskaper inom skogens alla områden.

Du har också en god kännedom om olika maskiners möjligheter inom skogsbruk och skogsvård. Efter avlutad utbildning kan du jobba som skogsmaskinförare och skogsvård såsom plantering och röjning.

Du har också möjlighet att läsa vidare till skogsmästare och det öppnar upp till jobb som virkesköpare eller skoglig rådgivare.

Skogsmaskinförare 1

#1

Första året på gymnasieutbildningen får du breda kunskaper inom skog och skogsvård. Vi studerar olika sätt att föryngra skogen, olika markberedningsmetoder, plantering, sådd och naturlig föryngring.

Du får lära dig att röja på olika sätt med motorröjsåg och du får även chans att ta körkort på motorröjsåg. Du får kunskaper i att mäta och bedöma skog och skogsmark för att se vilka olika värden som finns i skogen, till exempel virkesproduktion, jakt, fiske,rekreation, naturvård.

Vi lär oss mycket kring gallring och föryngringsavverkning. Du får börja köra skogsmaskinsimulator för att påbörja din träning som skogsmaskinförare.

#2

Det andra året börjar den mer maskinella delen av utbildningen med skotarkörning, service och underhåll. Körning av avverkningsmaskin kommer in under senare delen av året.

Skogsmaskinförare 2
Skogsmaskinförare 3

#3

Det tredje året är det fokus på specialisering. Allt du fått lära dig de första åren finslipas och utvecklas så att du till examensdags är en duktig skogsmaskinförare som kan ta hänsyn till allt i skogen som kräver det.

Du har fått en gedigen kunskap inom det skogliga området så att man kan jobba med olika sorters skogsvård både manuellt och maskinellt. Vill du läsa vidare inom det skogliga så har du goda möjligheter tilll det.

Praktik

Under din utbildning har du 15 veckors praktik, APL – arbetsplatsförlagt lärande. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra praktiken i Sverige eller göra en del av praktiken utomlands.

Läsa vidare & behörighet

Du har också möjlighet att läsa vidare till exempelvis skogsmästare och det öppnar upp till bl.a. jobb som virkesköpare eller skoglig rådgivare, vissa vidareutbildningar kräver dock att du väljer till kurser i svenska och engelska för att få grundläggande behörighet att läsa på högskola och universitet

Skogsmaskinförare 4

 

programplan

Poängplan – NBSKG – Skogsmaskinförare

Gymnasiegemensamma kurser 600p

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Idrott & hälsa 1
 • Matematik 1a
 • Naturkunskap 1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1

Programgemensamma kurser 400p

 • Biologi 1
 • Entreprenörskap
 • Naturbruk

Inriktningskurser – Skogsmaskinförare 300p

 

 • Marken och växternas biologi
 • Motor- och röjmotorsåg
 • Mångbruk av skog
 • Terrängtransporter
 • Virkestransport med skotare
 • Skogsskötsel 1
 • Virkeslära

Individuellt val 200p

Gymnasiearbete 100p

 • Gymnasiearbete

Grundläggande behörighet Högskola/Universitet 300p

Valbara kurser

 • Engelska 6
 • Svenska 2-3

Programfördjupning

 • Serviceteknik naturbruk 1
 • Skogsskötsel 2
 • Avverkningsmaskiner
 • Skogsmaskiner specialisering

Kan ej läsas som NV

Intresseanmälan

  Jag vill få en personlig kontakt och mer informationJag vill komma på besök på Dille Gård

  Det går också bra att kontakta oss via Instagram eller Facebook.

  Gymnasieutbildningar

  Till startsida för gymnasieutbildningar