YH-utbildning

Utbilda dig inom skog, skogsmaskinskörning och planering

Skogsbranschen behöver mer kompetens inom skogsskötsel. Dille Gård är först i Norrland med yrkeshögskoleutbildning till Skogsbrukstekniker. Utbildningen planeras starta i slutet av augusti 2019. Den förbereder dig för ett kvalificerat arbete i skogen eller att driva eget företag inom skogsnäringen. 

YH-utbildningen Skogsbrukstekniker ger dig djupare kunskaper i de skogliga ämnena än gymnasieskolans skogsinriktningar och gör dig till en kvalificerad skogsmaskinförare. Dessutom får du de kunskaper du behöver som arbetsgivare, arbetsledare och inom kundbemötande.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att driva skogsvårds- eller avverkningsföretag, jobba som arbetsledare, planerare eller specialiserad skogsmaskinförare. Du kan också söka vidare till Skogsmästare på högskolan.

Skogsbranschen efterfrågar kompetens inom flera kvalificerade praktiska yrkesområden, till exempel inom drivning och skogsvård. Det finns ett stort behov av entreprenörsföretag inom skogsskötsel, planering, certifiering och natur- och kulturvård.

Ansök nu

Läs mer: Framtidens jobb finns i skogen

Se filmen: Fredrik och Maria berättar om sina jobb (av Skogs- och Lantarbetareförbundet)

Utbildningsplan Skogsbrukstekniker

 • Avverkningsteknik
 • Ekonomi och entreprenörsskap
 • Företagsledning, organisation och kommunikation
 • Lärande i arbete
 • Service, underhåll och felsökning
 • Skogens natur och miljökunskap
 • Skogsråvaror och sortiment
 • Transportteknik

Du får kunskaper inom:

 • Arbetsledning i ett skogligt arbetslag
 • Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation
 • Lagar, avtal och regler som styr det praktiska skogsföretagandet
 • Ledarskap, kommunikation och lagarbete
 • Företagande, entreprenörskap och marknadsföring
 • Naturhänsyn – och kulturmiljövård i skogsbruket
 • Hållbart skogsbruk, -certifieringar inom skogsbruket
 • Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller
 • Specialiserad skogsmaskinkörning med god miljöhänsyn

Praktik

Under din utbildning har du 15 veckors praktik, LIA – Lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra praktiken i Sverige eller ev göra en del av praktiken utomlands.

Förkunskaper:

Särskilda förkunskaper du behöver från gymnasiet är kurserna Motor- och röjmotorsåg 1 (100p), Terrängfordon (100p), Skogsskötsel 1 (100p) eller motsvarande samt 6 månaders skoglig arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara praktik under din gymnasietid. Saknas dessa särskilda förkunskaper kan vi erbjuda dessa kurser innan kursstart. Kontakta oss för mer information.

Omfattning och utbildningsform

Omfattning är heltid 1,5 år, 300 yrkeshögskolepoäng, 25 timmar per vecka undervisning under 40 veckor per år, totalt alltså 60 veckor. Utbildningsorten är Dille i Krokoms kommun.

 

Vill du veta mer?

När du registrerar dig via vårt kontaktformulär behåller vi dina kontaktuppgifter, i syfte att kunna kontakta dig, fram tills dess att utbildningen startar eller tills dess att du väljer att ta bort dem genom att skicka mejl info@dillegard.se.