VÅRA YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR

Kursstart: 14 november 2022
 

Ansökan är öppen

    Ansök senast 10 AUGUSTI 2022

SKOGSBRUKSTEKNIKER

För dig som siktar på ett yrke i skogsbranschen är utbildningen till Skogsbrukstekniker en god väg.

Idag är efterfrågan på kompetens och arbetskraft stor i skogsbranschen, inte minst inom kvalificerade praktiska yrkesområden som ingår i utbildningen till skogsbrukstekniker. Det finns ett stort behov av skogsentreprenörer, planerare och virkesköpare som innehar kompetenser inom skogsskötsel, planering, certifiering och natur- och kulturvård.

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom flera områden.

SKOGSBRUKSTEKNIKER – FLEX

För dig som är intresserad av YH – Skogsbrukstekniker finns också möjlighet att söka YH – Flex. Här kan du som redan har erfarenhet av maskinkörning inom skog tillgodoräkna den delen i utbildningen.

Till ansökan

Utbildningsplan Skogsbrukstekniker

 • Avverkningsteknik (Ingår ej i YH – Flex)
 • Ekonomi och entreprenörsskap
 • Företagsledning, organisation och kommunikation
 • Lärande i arbete
 • Service, underhåll och felsökning (Ingår ej i YH – Flex)
 • Skogens natur och miljökunskap
 • Skogsråvaror och sortiment
 • Transportteknik (Ingår ej i YH – Flex)
 • Skogsskötsel

Du får kunskaper inom:

 • Arbetsledning i ett skogligt arbetslag
 • Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation
 • Lagar, avtal och regler som styr det praktiska skogsföretagandet
 • Ledarskap, kommunikation och lagarbete
 • Företagande, entreprenörskap och marknadsföring
 • Naturhänsyn – och kulturmiljövård i skogsbruket
 • Hållbart skogsbruk, -certifieringar inom skogsbruket
 • Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller
 • God miljöhänsyn i samband med skogsmaskinkörning

I den här utbildningen får du djupare kunskaper i de skogliga ämnena än gymnasieskolans skogsinriktningar. Dessutom får du kunskaper du behöver som arbetsgivare, arbetsledare och inom kundbemötande.  Användbart då en stor del av företagen inom skogsvård består av entreprenörsföretag.

Efter avslutad utbildning har du ökad kompetens för att driva skogsvårds- eller avverkningsföretag, arbeta som arbetsledare, virkesköpare eller planerare.

Förkunskaper:

Du behöver ha en gymnasieexamen eller motsvarande samt särskilda förkunskaper genom kurserna Motor- och röjmotorsåg 1 (100p), Skogsskötsel 1 (100p) eller motsvarande samt 6 månaders arbetslivserfarenhet.

Saknar du behörighetsgivande kurser?
Vi kör en utbildning med förberedande kurser i direkt anslutning till starten av YH-utbildningen. Den är 4 veckor och hålls på plats på Dille Gård. Du får möjlighet att ansöka till denna efter att du ansökt till YH-utbildningen.

Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 1
Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 2
Felicia gick från media till skogsmaskinförare
Felicia gick från media till skogsmaskinförare

Praktik

Under din utbildning har du 15 veckors praktik, LIA – Lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra praktiken i Sverige eller ev göra en del av praktiken utomlands.

CSN:

Utbildningen är ger berättigande till stöd från Centrala studiestödsnämnden. Ansökan sker på CSN.se

Totalt 60 veckor, 5 YH-poäng per vecka = 300 yrkeshögskolepoäng totalt.

 

Omfattning och utbildningsform

Omfattning är heltid 1,5 år, 300 yrkeshögskolepoäng, 25 timmar per vecka undervisning under 40 veckor per år, totalt alltså 60 veckor. Utbildningsorten är Dille i Krokoms kommun.

Läs mer:

Felice gick från media till skogsmaskinförare

Ny utbildning för framtidens skogsjobb

Se filmen:

Fredrik och Maria berättar om sina jobb (av Skogs- och Lantarbetareförbundet)

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
För dig som ansöker till YH - Flex laddar du också upp blanketten kompetenskartläggning här plus eventuella bilagor till den.

YH-utbildningen till skogsbrukstekniker erbjuds av Dille Gård i samarbete med Dille Skog och Gällö Skog.

Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 4
Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 5