VÅRA YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR

 

Ansökan öppnar 15 maj

 

Intresseanmälan

SKOGSBRUKSTEKNIKER

För dig som siktar på ett yrke i skogsbranschen är utbildningen till Skogsbrukstekniker en god väg.

Idag är efterfrågan på kompetens och arbetskraft stor i skogsbranschen, inte minst inom kvalificerade praktiska yrkesområden som ingår i utbildningen till skogsbrukstekniker. Det finns ett stort behov av skogsentreprenörer, planerare och virkesköpare som innehar kompetenser inom skogsskötsel, planering, certifiering och natur- och kulturvård.

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom flera områden.

SKOGSBRUKSTEKNIKER – FLEX

För dig som är intresserad av YH – Skogsbrukstekniker finns också möjlighet att söka YH – Flex. Här kan du som redan har erfarenhet av maskinkörning inom skog tillgodoräkna den delen i utbildningen.

Utbildningsplan Skogsbrukstekniker

 • Avverkningsteknik (Ingår ej i YH – Flex)
 • Ekonomi och entreprenörsskap
 • Företagsledning, organisation och kommunikation
 • Lärande i arbete
 • Service, underhåll och felsökning (Ingår ej i YH – Flex)
 • Skogens natur och miljökunskap
 • Skogsråvaror och sortiment
 • Transportteknik (Ingår ej i YH – Flex)
 • Skogsskötsel

Du får kunskaper inom:

 • Arbetsledning i ett skogligt arbetslag
 • Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation
 • Lagar, avtal och regler som styr det praktiska skogsföretagandet
 • Ledarskap, kommunikation och lagarbete
 • Företagande, entreprenörskap och marknadsföring
 • Naturhänsyn – och kulturmiljövård i skogsbruket
 • Hållbart skogsbruk, -certifieringar inom skogsbruket
 • Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller
 • God miljöhänsyn i samband med skogsmaskinkörning
Felicia gick från media till skogsmaskinförare
Felicia gick från media till skogsmaskinförare

I utbildningen får du djupare kunskaper i de skogliga ämnena än gymnasieskolans skogsinriktningar. Dessutom får du kunskaper du behöver som arbetsgivare, arbetsledare och inom kundbemötande. Det är användbart då en stor del av företagen inom skogsvård består av entreprenörsföretag.

Efter avslutad utbildning har du ökad kompetens för att driva skogsvårds- eller avverkningsföretag, arbeta som arbetsledare, virkesköpare eller planerare.

Praktik

Under din utbildning har du 15 veckors praktik, LIA – Lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra praktiken i Sverige eller ev göra en del av praktiken utomlands.

 

 

Behörighet:

Du är behörig att antas till vår yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller en utbildning som motsvarar en gymnasieutbildning.
 • 6 månader yrkeserfarenhet heltid
 • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Motor- och röjmotorsåg 1, 100p
  • Skogsskötsel 1, 100p

Saknar du dessa 2 kurser kan du ändå ansöka till utbildningen och om du blir antagen kan du gå vår förutbildning på 4 veckor där du löser de 2 kurserna.

Under länken kan du läsa mer: Antagning Yrkeshögskola

 

 

Omfattning och utbildningsform

Omfattning är heltid 1,5 år, 300 yrkeshögskolepoäng, 25 timmar per vecka undervisning under 40 veckor per år, totalt alltså 60 veckor. Utbildningsorten är Dille i Krokoms kommun.

 

CSN:

Utbildningen är ger berättigande till stöd från Centrala studiestödsnämnden. Ansökan sker på CSN.se

Totalt 60 veckor, 5 YH-poäng per vecka = 300 yrkeshögskolepoäng totalt.

 

YH-utbildningen till skogsbrukstekniker erbjuds av Dille Gård i samarbete med Dille Skog och Gällö Skog.

Läs mer:

Felice gick från media till skogsmaskinförare

Ny utbildning för framtidens skogsjobb

Se filmen:

Fredrik och Maria berättar om sina jobb (av Skogs- och Lantarbetareförbundet)