I den här utbildningen får du djupare kunskaper i de skogliga ämnena än gymnasieskolans skogsinriktningar. Dessutom får du kunskaper du behöver som arbetsgivare, arbetsledare och inom kundbemötande.  Användbart då en stor del av företagen inom skogsvård består av entreprenörsföretag.

Efter avslutad utbildning har du ökad kompetens för att driva skogsvårds- eller avverkningsföretag, jobba som specialiserad skogsmaskinförare, arbetsledare, virkesköpare eller planerare. Du kan också söka vidare till Skogsmästare på högskolan.

Idag är efterfrågan på kompetens och arbetskraft stor i skogsbranschen, inte minst inom kvalificerade praktiska yrkesområden som ingår i utbildningen till skogsbrukstekniker. Det finns ett behov av skogsmaskinförare och virkesköpare bland annat. Och även fler entreprenörer inom skogsskötsel, planering, certifiering och natur- och kulturvård.

Läs mer:

Felice gick från media till skogsmaskinförare

Ny utbildning för framtidens skogsjobb

Se filmen:

Fredrik och Maria berättar om sina jobb (av Skogs- och Lantarbetareförbundet)

Ansök här

Utbildningsplan Skogsbrukstekniker

 • Avverkningsteknik
 • Ekonomi och entreprenörsskap
 • Företagsledning, organisation och kommunikation
 • Lärande i arbete
 • Service, underhåll och felsökning
 • Skogens natur och miljökunskap
 • Skogsråvaror och sortiment
 • Transportteknik

Du får kunskaper inom:

 • Arbetsledning i ett skogligt arbetslag
 • Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation
 • Lagar, avtal och regler som styr det praktiska skogsföretagandet
 • Ledarskap, kommunikation och lagarbete
 • Företagande, entreprenörskap och marknadsföring
 • Naturhänsyn – och kulturmiljövård i skogsbruket
 • Hållbart skogsbruk, -certifieringar inom skogsbruket
 • Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller
 • Specialiserad skogsmaskinkörning med god miljöhänsyn

 

Praktik

Under din utbildning har du 15 veckors praktik, LIA – Lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra praktiken i Sverige eller ev göra en del av praktiken utomlands.

Förkunskaper:

Särskilda förkunskaper du behöver från gymnasiet är kurserna Motor- och röjmotorsåg 1 (100p), Terrängfordon (100p), Skogsskötsel 1 (100p) eller motsvarande samt 6 månaders skoglig arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara praktik under din gymnasietid. Saknas dessa särskilda förkunskaper kan vi erbjuda dessa kurser innan kursstart. Kontakta oss för mer information.

Omfattning och utbildningsform

Omfattning är heltid 1,5 år, 300 yrkeshögskolepoäng, 25 timmar per vecka undervisning under 40 veckor per år, totalt alltså 60 veckor. Utbildningsorten är Dille i Krokoms kommun.

Jag vill veta mer!

När du registrerar dig via vårt kontaktformulär behåller vi dina kontaktuppgifter, i syfte att kunna kontakta dig, fram tills dess att utbildningen startar eller tills dess att du väljer att ta bort dem genom att skicka mejl info@dillegard.se.


YH-utbildningen till skogsbrukstekniker erbjuds av Dille Gård i samarbete med Dille Skog och Gällö Skog.