YRKESHÖGSKOLAN SKOGSBRUKSTEKNIKER

Dags att byta bana?

För dig som siktar på ett yrke i skogsbranschen är utbildningen till Skogsbrukstekniker en god väg.

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom flera områden.

Kursstart: 31 augusti 2020
Sista ansökningsdatum: 31 mars 2020

Du får kunskaper inom:

 • Arbetsledning i ett skogligt arbetslag
 • Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation
 • Lagar, avtal och regler som styr det praktiska skogsföretagandet
 • Ledarskap, kommunikation och lagarbete
 • Företagande, entreprenörskap och marknadsföring
 • Naturhänsyn – och kulturmiljövård i skogsbruket
 • Hållbart skogsbruk, -certifieringar inom skogsbruket
 • Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller
 • God miljöhänsyn i samband med skogsmaskinkörning

Utbildningsplan Skogsbrukstekniker

 • Avverkningsteknik
 • Ekonomi och entreprenörsskap
 • Företagsledning, organisation och kommunikation
 • Lärande i arbete
 • Service, underhåll och felsökning
 • Skogens natur och miljökunskap
 • Skogsråvaror och sortiment
 • Transportteknik
 • Skogsskötsel

I den här utbildningen får du djupare kunskaper i de skogliga ämnena än gymnasieskolans skogsinriktningar. Dessutom får du kunskaper du behöver som arbetsgivare, arbetsledare och inom kundbemötande.  Användbart då en stor del av företagen inom skogsvård består av entreprenörsföretag.

Efter avslutad utbildning har du ökad kompetens för att driva skogsvårds- eller avverkningsföretag, arbeta som arbetsledare, virkesköpare eller planerare. Du kan också söka vidare till Skogsmästare på högskolan.

Idag är efterfrågan på kompetens och arbetskraft stor i skogsbranschen, inte minst inom kvalificerade praktiska yrkesområden som ingår i utbildningen till skogsbrukstekniker. Det finns ett stort behov av skogsentreprenörer, planerare och virkesköpare som innehar kompetenser inom skogsskötsel, planering, certifiering och natur- och kulturvård.

Saknar du behörighetsgivande kurser?
Vi kör en utbildning med förberedande kurser i direkt anslutning till starten av YH-utbildningen. Den är 5 veckor och hålls på plats på Dille Gård. Du får möjlighet att ansöka till denna efter att du ansökt till YH-utbildningen.

Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 1
Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 2
Felicia gick från media till skogsmaskinförare
Felicia gick från media till skogsmaskinförare

Praktik

Under din utbildning har du 15 veckors praktik, LIA – Lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra praktiken i Sverige eller ev göra en del av praktiken utomlands.

Förkunskaper:

Särskilda förkunskaper du behöver från gymnasiet är kurserna Motor- och röjmotorsåg 1 (100p), Terrängfordon (100p), Skogsskötsel 1 (100p) eller motsvarande samt 6 månaders skoglig arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara praktik under din gymnasietid. Saknas dessa särskilda förkunskaper kan vi erbjuda dessa kurser innan kursstart. Kontakta oss för mer information.

CSN:

Utbildningen är ger berättigande till stöd från Centrala studiestödsnämnden. Ansökan sker på CSN.se

CSN ansökningstider 2020 – 2021
Termin 1 v36 – v52
Lov v53 – v1
Termin 2 v2 – v26
Lov v27 – v31
Termin 3 v32 – v49
 
Totalt 60 veckor, 5 YH-poäng per vecka = 300 yrkeshögskolepoäng totalt.

 

Omfattning och utbildningsform

Omfattning är heltid 1,5 år, 300 yrkeshögskolepoäng, 25 timmar per vecka undervisning under 40 veckor per år, totalt alltså 60 veckor. Utbildningsorten är Dille i Krokoms kommun.

Läs mer:

Felice gick från media till skogsmaskinförare

Ny utbildning för framtidens skogsjobb

Se filmen:

Fredrik och Maria berättar om sina jobb (av Skogs- och Lantarbetareförbundet)

Jag vill veta mer!

När du registrerar dig via vårt kontaktformulär behåller vi dina kontaktuppgifter, i syfte att kunna kontakta dig, fram tills dess att utbildningen startar eller tills dess att du väljer att ta bort dem genom att skicka mejl info@dillegard.se.


YH-utbildningen till skogsbrukstekniker erbjuds av Dille Gård i samarbete med Dille Skog och Gällö Skog.

Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 3
Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 4