DJURVÅRD DISTANS VUXENUTBILDNING

Vill du jobba som djurvårdare med extra fokus på djurens hälso – och sjukvård? På Dilles vuxenutbildning till djurvårdare får du en bredd inom djursjukvård men också inom djurvård, etologi och artkunskap.

Efter avslutad utbildning är du djurvårdare med utökad behörighet. Du har då möjlighet att få jobb på exempelvis kliniker eller djursjukhus, i häststall, inom hundnäringen, i zooaffärer eller som djurvårdare på djurparker. Välutbildad djurvårdspersonal är efterfrågad på arbetsmarknaden, särskilt med examen som djurvårdare med utökad behörighet.

Djurvårdare med utökad behörighet

På utbildningen till djurvårdare har du möjlighet att ta Jordbruksverkets grundkurs i läkemedelshantering, D9. Då får du en utökad behörighet inom yrket och kan direkt efter utbildningen jobba på djursjukhus och djurkliniker.

Med D9 får du behörighet att ge läkemedel via injektioner (sprutor), administrera dropp, ta blodprov och andra kunskaper som behövs för att jobba som veterinärassistent. Det som är unikt med Dilles D9-utbildning är att vi ger möjlighet till behörighet inom häst (tidigare erfarenhet av häst krävs), smådjur och exotiska djur. Dessutom utökar vi med kunskap om läkemedel, sjukdomslära och anatomi/fysiologi.

 

Distansundervisning

All teori presenteras i Moodle, vårt digitala system för distansutbildning. Teorin presenteras i form av slides eller inspelade föreläsningar och instruktionsfilmer. Du kan i viss mån styra tempot själv men det går exempelvis inte att utföra tester om du inte gått igenom föreläsningarna som presenteras innan.

Kunskapstester och självtester görs också i Moodle. Du lämnar här även in arbeten av reflekterande karaktär som bedöms av lärare. Lärare kan vid behov hålla liveförläsningar via Moodle och systemet möjliggör för dig som student att lämna in filmmaterial över utförda praktiska moment såsom hantering av djur, inredning och skötsel av djurutrymmen, bandagering etc.

Lärare finns tillgängliga för handledning på schemalagda tider vardagar via länk eller via mail under hela utbildningen.

Under distansutbildningen erbjuder vi ca 1-2 inneveckor utöver D9. Dessa är till för att du som elev ska få möjlighet att lära dig och öva på praktiska moment under utbildningen. Veckorna kan till exempel bestå av hantering och skötsel av olika slags djur, att lära sig lägga tassbandage, öva på olika sorters provtagningar eller hjärt-lungräddning på hund och katt. Vi har dessutom ett tätt samarbete med Dille Veterinärklinik och har därför möjlighet att erbjuda lektioner med djurvårdare, legitimerade veterinärer och djursjukskötare samt möjlighet att göra studiebesök på kliniken.
 
 

 

 

Utbildningens innehåll

I vuxenutbildningen Djurvård Distans varvar vi teori och praktik för att du ska lära dig på bästa sätt. I den teoretiska delen ingår sjukdomskunskap för olika arter, läkemedelskunskap, läkemedelsräkning och allmän hygienlära.

Detta är dock enbart fördjupningen, först får du en gedigen grund inom etologi, lagstiftning, djurskötsel, hantering och artkunskap att stå på. Du får lära dig om de olika sällskapsdjurens beteende och behov, hur de bör hållas för att må bra och hur vi kan arbeta med att minska stress genom rätt hantering, miljöberikning och träning. Vi tar del av intervjuer och föreläsningar med exempelvis veterinärer, djursjukskötare, etologer och djurtränare för att bredda kunskaperna.

I kurserna ingår många praktiska moment såsom grundläggande djurskötsel, hantering, etologiska studier, hälsokontroll för olika djurslag och djursjukvårdande arbetsuppgifter som blodprov, injektioner och provtagning på olika djurarter. Andra moment som ingår är hantering av vanligt förekommande utrustning, materialvård, journalföring och smittskydd.

Praktiska examinationer ingår i olika moment inom både djurskötsel – och hantering samt djursjukvårdsövningar. Om du inte gör praktik på djursjukhus eller klinik ges du möjlighet till att öva på, samt examineras i, dessa moment under inneveckorna.

 

Praktik

Under 15% av utbildningen gör du praktik på en arbetsplats som ger dig insikt i branschen. Här får du arbeta med momentlistor för de praktiska moment som skall utföras under utbildningen. Under praktiken för du loggbok som en dokumentation av ditt arbete. Det kommer skilja sig åt mellan praktikplatser vilka praktiska moment du kan utföra där och beroende på detta planeras 3-4 inneveckor för övning och praktiska prov. Vid behov kan du boka in dig för ytterligare tid för detta. Dessa praktiska övningar och prov kan ske på Dille, utanför Göteborg eller i vis mån i Stockholm.

Vi uppmanar att du själv, efter inledande samtal med kursansvarig, söker dig till en praktikplats inom en bransch och geografiskt område du önskar vara. Exempel på praktikplatser kan vara stora och små kliniker/djursjukhus, hund – och häststall, rehabiliteringsföretag, djurparker, zooaffärer med mera.

Utbildningsplan

Kurser

Djurvård 35 veckor – helfart

  • Sällskapsdjur 1, 100 p
  • Sällskapsdjur 2, 100 p
  • Djurens biologi, 100 p
  • Djur specialisering, Djurvårdande verksamhet, 100 p
  • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 p
  • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2, 200 p
  • D9, 100 p

Totalt 800 p för utomstående kommuner kostar utbildningen 81 kr per/poäng

 

 

Ansökan

Ansökan är stängd. Följ oss på Instagram @dillegard eller fyll i intresseanmälan nedan för att få en uppdatering när ny ansökan öppnar.

Hur går ansökan till?

Ansökan sker via Lärcentrum Östersund – Alvis Östersund. Du bifogar personligt brev och dina tidigare betyg via länk på ansökningssidan eller i steg 3 i ansökningsformuläret ”Jag bifogar mina betyg nedan i ansökan”.

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Att hemkommunen säger ja till att du får gå utbildningen innebär inte per automatik att du är antagen till utbildningen.

Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

För dig som bor i en kommun
utanför Jämtlands län: 

Bor du utanför Jämtlands län ansvarar du själv för att ansöka hos vuxenutbildningen i din hemkommun om att få gå utbildningen. OBS! Du behöver även söka till utbildningen via Lärcentrum Östersund (Alvis Östersund).

Gör så här:
Ansök först till utbildningen via Lärcentrum Östersund. När du har registrerat din ansökan kan du skriva ut/spara ned din ansökan som pdf. Därefter ska du ansöka hos din hemkommun om att få gå utbildningen. I din ansökan till din hemkommun ska du bifoga pdf:n från din ansökan via Lärcentrum Östersund samt betyg och personligt brev. Kontakta din hemkommun för att ta reda på var du ska skicka din ansökan.

Din hemkommun skickar sedan sitt yttrande/beslut till Östersund som beslutar om antagning och ev. erbjudande om plats till kursstarten. Din hemkommun behöver inkomma med sitt skriftliga yttrande till Lärcentrum Östersund.

Kostar utbildningen något?
Nej. Din hemkommun betalar för utbildningen. Att hemkommunen betalar för utbildningen betyder inte att du automatiskt är erbjuden en plats till kursstarten. 

Övriga eventuella frågor
Skickas till: djurvarddistans@dillegard.se

Lämna en intresseanmälan

Det går också bra att kontakta oss via Instagram eller Facebook.

Startsida för gymnasieutbildningar

Vuxenutbildningar