Vuxenutbildning Skogsmaskinförare

Vill du jobba med skog?

Dille Gårds vuxenutbildning inom skog ger dig kunskaper från skogsproduktion och olika sätt att ta vara på skogen till jakt och friluftsliv. Efter utbildningen har du yrkesbehörighet att jobba som skogsmaskinförare, söka dig vidare till skogsmästare eller andra utbildningar.

 

Vi vill förmedla känslan för skogen genom att vistas mycket i skog och mark under utbildningen. Det underlättas av närheten till våra egna skogar som vi kan vistas i på lektionerna.

När du är klar med utbildningen är du en skicklig maskinförare, med goda kunskaper inom skogens alla områden såsom miljö, produktion och andra intressen.

Du har också en god kännedom om olika maskiners möjligheter inom skogsbruk och skogsvård.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som skogsmaskinförare och med skogsvård såsom plantering och röjning. Du har också möjlighet att läsa vidare till skogsmästare och det öppnar upp till jobb såsom virkesköpare eller skoglig rådgivare.

Om inte ansökan är öppen kan du skriva upp dig på vår mejllista nedan
så meddelar vi när nästa ansökan är på gång.

Vi meddelar även på sociala medier när ansökan öppnar.

Utbildningens innehåll

Skogsmaskinförare Vuxenutbildning 1

I Dille Gårds vuxenutbildning ingår skogsskötsel där du lär dig hur man föryngrar skog på olika marktyper. Du lär dig också hur man röjer skogen för bästa tillväxt och kvalitet, för att höja natur- och kulturmiljövärden eller för att främja friluftslivet.

Du får kunskaper i att mäta skog för att se om träden utnyttjar markens förmåga att producera virke och med hjälp av dessa mätningar lär du dig se om skogen behöver gallras. Manuell gallring med hjälp av motorsåg ingår. Detta ger insikter om vilka träd som har störst chans att kunna växa sig stora och värdefulla. I vuxenutbildningen ingår möjlighet att ta röjsågskörkort A+B och motorsågskörkort A+B.

Maskinkörningen påbörjas i skogsmaskinssimulator. När du uppnått tillräcklig kompetens övergår vi till att köra med riktig skogsmaskin, först skotare och senare blir det skördare.

I utbildningen ingår virkeslära där du lär dig vad olika trädslag har för olika användningsområden och egenskaper. Hur du kapar ett träd till olika stockar för att få ut största möjliga värde av träden. Det ingår också att du lär dig sköta om maskiner för en hög utnyttjandegrad även att göra smärre reparationer.

Skogsmaskinförare Vuxenutbildning 2
Skogsmaskinförare Vuxenutbildning 3

När du slutligen börjar bli bra på maskinkörning går vi in på skogsmaskin specialisering. Du lär dig ställa in och justera maskinerna för att kunna använda dem optimalt.

Med jämna mellanrum under kursens gång åker alla elever på praktik. Det ger dig möjlighet att knyta de kontakter som så småningom kan leda till en framtida anställning.

Praktik

Under din utbildning har du 15 veckors praktik, APL – arbetsplatsförlagt lärande. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra praktiken i Sverige eller göra en del av praktiken utomlands.

Ansökan

Du söker utbildningen via Lärcentrum Östersunds hemsida Alvis.
Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Katalogkategori på Alvis för Skogsmaskinförare är: Naturbruk.

 

KURSPAKET

 

Programplan

  • Motor och röjsåg 1, 100p
  • Avverkningsmaskiner 1, 100p
  • Terrängtransporter 1, 100p
  • Virkeslära, 100p
  • Skogsskötsel 1, 100p
  • Skogsskötsel 2, 100p
  • Serviceteknik – naturbruk 1, 100p
  • Virkestransporter med skotare, 100p
  • Skogsmaskiner specialisering, 200p

Totalt 1000 p

Helfart – 50 veckor

Om ansökan ej är öppen
gör en Intresseanmälan här

Vi meddelar även på sociala medier när ansökan öppnar.

Intresseanmälan

Det går också bra att kontakta oss via Instagram eller Facebook.

Vuxenutbildningar

Till startsida för gymnasieutbildningar