På Dilles vuxenutbildningar läser du en inriktning med ett färdigt kurspaket eller enskilda kurser. Inriktningarna innehåller kurser avsedda för en viss yrkesutgång. Vill du ha en anpassad utbildning väljer du själv en eller flera enskilda kurser.

Din vuxenutbildning finansieras av din hemkommun. Vänd dig till din kommun för att höra om du är berättigad att gå en vuxenutbildning.

Heltidsstudier på vux innebär att du läser 20 poäng per vecka. Det motsvarar 10-20 timmar schemalagd undervisning beroende på vilken utbildning du går. Praktik ingår i alla utbildningar.

VANLIGA FRÅGOR

Hur sker antagningsprocessen?

Steg 1: Du söker vilken utbildning du vill hos Lärcentrum Östersund eller Alvis Sundsvall.

Steg 2: När sista datum för ansökningstiden har passerat startar processen att ge ett antagningsbesked.

Steg 3: Din hemkommun bestämmer om du är berättigad att gå en vuxenutbildning.

Steg 4: Lärcentrum i Östersund och Alvis Sundsvall prioriterar bland ansökningarna.

Steg 5: Antagningsbesked hittar du genom att logga in på Lärcentrum eller Alvis. Vanligtvis ca 2 veckor efter sista ansökningsdatum.

För djurvård distans sökande från andra län än Jämtlands län. Läs mer om antagningsprocessen i texten för djurvård distans.

Hur söker jag studiemedel från CSN?

På CSN.se kan du ansöka om studiemedel.
Välj skolform: Vuxenutbildning.
Välj ort: Österund.
Välj skola: Lärcentrum Komvux Östersund.

Hur söker jag boende på Dille Gård?

Vi har för tillfället ingen plats på vårt boende på Dille. Övriga boendefrågor ställs till: malin.johansson@dillegard.se

Var hittar jag ansökningstider?

På Lärcentrum och Alvis hemsida hittar du start- och slutdatum för respektive kurs. Eller i texten för varje utbildning.

Jag hittar inte kursen på lärcentrums hemsida?

Gå till Hitta kurser – Välj Katalog – Välj kategori – Naturbruk eller Fordon/Transport. Fritextsökning fungerar ej.

Om du inte hittar kursen på Lärcentrum eller Alvis betyder det att den inte är sökbar för tillfället. Håll utkik på våra sociala medier och hemsida efter ett nytt startdatum för ansökan.

Kan jag studera på distans?

Vi erbjuder för närvarande endast Djurvård på distans.

Utbildningar

Vuxenutbildning 1

Förarutbildning

Buss

Förarutbildning Buss

Förkunskapskrav

Du måste ha fyllt 24 år för att få genomföra utbildningen.

Goda kunskaper i svenska språket – minst svenska på grundläggande nivå, eller motsvarande.

För att bli antagen till utbildningen ska du ha svenskt B-körkort.

Dina egna kostnader för utbildningen uppgår till mellan 3000-4000 kr.

Kurser

Yrkestrafik 300p
Persontrafik 200p

Totalt 500 p

Mer info kommer.

Ansökan

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

Ansökan är stängd
Stänger 2021-08-22

Kursstart Slutdatum

Kurslängd

Länk till ansökan

Vuxenutbildning 2

Förarutbildning

Lastbil

Förarutbildning Lastbil

Yrkesförare – Godstransporter (C och CE-behörighet)

Förkunskapskrav

Du måste ha fyllt 21 år vid provtillfället

Goda kunskaper i svenska språket – minst svenska på grundläggande nivå, eller motsvarande.

För att bli antagen till utbildningen ska du ha svenskt B-körkort.

God körvana

Dina egna kostnader för utbildningen uppgår till mellan 3000-4000 kr.

Kurser

Yrkestrafik 300p

Godstrafik 200p

Godshantering 100p

Fordonskombinationer-godstransporter 200p

Orienteringskurs 60p

Totalt 860p

Ansökan

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

Ansökan är öppen

Ansök här

Stänger 2021-12-05

Kursstart 2022-01-17

Slutdatum 2022-11-11

Kurslängd 43 veckor

Sök utbildningen här
Vuxenutbildning 3
Vuxenutbildning 4

Djurvård

Djurvård Distans

Djurvårdare

Vill du jobba som djurvårdare med extra fokus på djurens hälso – och sjukvård? På Dilles vuxenutbildning till djurvårdare får du en bredd inom djursjukvård men också inom djurvård, etologi och artkunskap.

Efter avslutad utbildning är du djurvårdare med utökad behörighet. Du har då möjlighet att få jobb på exempelvis kliniker eller djursjukhus, i häststall, inom hundnäringen, i zooaffärer eller som djurvårdare på djurparker. Välutbildad djurvårdspersonal är efterfrågad på arbetsmarknaden, särskilt med examen som djurvårdare med utökad behörighet.

Djurvårdare med utökad behörighet

På utbildningen till djurvårdare har du möjlighet att ta Jordbruksverkets grundkurs i läkemedelshantering, D9. Då får du en utökad behörighet inom yrket och kan direkt efter utbildningen jobba på djursjukhus och djurkliniker.

Med D9 får du behörighet att ge läkemedel via injektioner (sprutor), administrera dropp, ta blodprov och andra kunskaper som behövs för att jobba som veterinärassistent. Det som är unikt med Dilles D9-utbildning är att vi ger möjlighet till behörighet inom häst (tidigare erfarenhet av häst krävs), smådjur och exotiska djur. Dessutom utökar vi med kunskap om läkemedel, sjukdomslära och anatomi/fysiologi.

Distansundervisning

All teori presenteras i Moodle, vårt digitala system för distansutbildning. Teorin presenteras i form av slides eller inspelade föreläsningar och instruktionsfilmer. Du kan i viss mån styra tempot själv men det går exempelvis inte att utföra tester om du inte gått igenom föreläsningarna som presenteras innan.

Kunskapstester och självtester görs också i Moodle. Du lämnar här även in arbeten av reflekterande karaktär som bedöms av lärare. Lärare kan vid behov hålla liveförläsningar via Moodle och systemet möjliggör för dig som student att lämna in filmmaterial över utförda praktiska moment såsom hantering av djur, inredning och skötsel av djurutrymmen, bandagering etc.

Lärare finns tillgängliga för handledning på schemalagda tider vardagar via länk eller via mail under hela utbildningen.

Praktik

Under 15% av utbildningen gör du praktik på en arbetsplats som ger dig insikt i branschen. Här får du arbeta med momentlistor för de praktiska moment som skall utföras under utbildningen. Under praktiken för du loggbok som en dokumentation av ditt arbete. Det kommer skilja sig åt mellan praktikplatser vilka praktiska moment du kan utföra där och beroende på detta planeras 3-4 inneveckor för övning och praktiska prov. Vid behov kan du boka in dig för ytterligare tid för detta. Dessa praktiska övningar och prov kan ske på Dille, utanför Göteborg eller i vis mån i Stockholm.

Vi uppmanar att du själv, efter inledande samtal med kursansvarig, söker dig till en praktikplats inom en bransch och geografiskt område du önskar vara. Exempel på praktikplatser kan vara stora och små kliniker/djursjukhus, hund – och häststall, rehabiliteringsföretag, djurparker, zooaffärer med mera.

Utbildningens innehåll

I vuxenutbildningen Djurvård Distans varvar vi teori och praktik för att du ska lära dig på bästa sätt. I den teoretiska delen ingår sjukdomskunskap för olika arter, läkemedelskunskap, läkemedelsräkning och allmän hygienlära.

Detta är dock enbart fördjupningen, först får du en gedigen grund inom etologi, lagstiftning, djurskötsel, hantering och artkunskap att stå på. Du får lära dig om de olika sällskapsdjurens beteende och behov, hur de bör hållas för att må bra och hur vi kan arbeta med att minska stress genom rätt hantering, miljöberikning och träning. Vi tar del av intervjuer och föreläsningar med exempelvis veterinärer, djursjukskötare, etologer och djurtränare för att bredda kunskaperna.

I kurserna ingår många praktiska moment såsom grundläggande djurskötsel, hantering, etologiska studier, hälsokontroll för olika djurslag och djursjukvårdande arbetsuppgifter som blodprov, injektioner och provtagning på olika djurarter. Andra moment som ingår är hantering av vanligt förekommande utrustning, materialvård, journalföring och smittskydd.

Praktiska examinationer ingår i olika moment inom både djurskötsel – och hantering samt djursjukvårdsövningar. Om du inte gör praktik på djursjukhus eller klinik ges du möjlighet till att öva på, samt examineras i, dessa moment under inneveckorna.

Kurspaket

Djurvård 35 veckor – helfart

Sällskapsdjur 1, 100 p
Sällskapsdjur 2, 100 p
Djurens biologi, 100 p
Djur specialisering, Djurvårdande verksamhet, 100 p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2, 200 p

Totalt 700 p

Ansökan

Ansökan till höstens start är stängd.
Håll utkik efter nya ansökningstider i sociala medier.

Kursstart
Slutdatum
 

Total kurslängd

Hur går ansökan till?

Ansökan sker via Lärcentrum Östersund – Alvis Östersund. Du bifogar personligt brev och dina tidigare betyg via länk på ansökningssidan eller i steg 3 i ansökningsformuläret ”Jag bifogar mina betyg nedan i ansökan”.

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Att hemkommunen säger ja till att du får gå utbildningen innebär inte per automatik att du är antagen till utbildningen.

Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

För dig som bor i en kommun
utanför Jämtlands län: 

Bor du utanför Jämtlands län ansvarar du själv för att ansöka hos vuxenutbildningen i din hemkommun om att få gå utbildningen. OBS! Du behöver även söka till utbildningen via Lärcentrum Östersund (Alvis Östersund).

Gör så här:
Ansök först till utbildningen via Lärcentrum Östersund. När du har registrerat din ansökan kan du skriva ut/spara ned din ansökan som pdf. Därefter ska du ansöka hos din hemkommun om att få gå utbildningen. I din ansökan till din hemkommun ska du bifoga pdf:n från din ansökan via Lärcentrum Östersund samt betyg och personligt brev. Kontakta din hemkommun för att ta reda på var du ska skicka din ansökan.

Din hemkommun skickar sedan sitt yttrande/beslut till Östersund som beslutar om antagning och ev. erbjudande om plats till kursstarten. Din hemkommun behöver inkomma med sitt skriftliga yttrande till Lärcentrum Östersund senast 210806.

Kostar utbildningen något?
Nej. Din hemkommun betalar för utbildningen. Att hemkommunen betalar för utbildningen betyder inte att du automatiskt är erbjuden en plats till kursstarten. 

Övriga eventuella frågor
Skickas till: djurvarddistans@dillegard.se

 
eller klicka dig vidare via lärcentrum Östersund
Djurvård på Dille

Djurvårdare

Vill du jobba som djurvårdare med extra fokus på djurens hälso – och sjukvård? På Dilles vuxenutbildning till djurvårdare får du en bredd inom djursjukvård men också inom djurvård, etologi och artkunskap.

Efter avslutad utbildning är du djurvårdare med utökad behörighet. Du har då möjlighet att få jobb på exempelvis kliniker eller djursjukhus, i häststall, inom hundnäringen, i zooaffärer eller som djurvårdare på djurparker. Välutbildad djurvårdspersonal är efterfrågad på arbetsmarknaden, särskilt med examen som djurvårdare med utökad behörighet.

Djurvårdare med utökad behörighet

På utbildningen till djurvårdare har du möjlighet att ta Jordbruksverkets grundkurs i läkemedelshantering, D9. Då får du en utökad behörighet inom yrket och kan direkt efter utbildningen jobba på djursjukhus och djurkliniker.

Med D9 får du behörighet att ge läkemedel via injektioner (sprutor), administrera dropp, ta blodprov och andra kunskaper som behövs för att jobba som veterinärassistent. Det som är unikt med Dilles D9-utbildning är att vi ger möjlighet till behörighet inom stordjur, smådjur och exotiska djur. Dessutom utökar vi med kunskap om läkemedel, sjukdomslära och anatomi/fysiologi.

Utbildningens innehåll

I vuxenutbildningen Djurvård varvar vi teori och praktik för att du ska lära dig på bästa sätt. I den teoretiska delen ingår sjukdomskunskap på olika djur, läkemedelskunskap, grundläggande djurkunskap och djurbiologi, anatomi/fysiologi och läkemedelsräkning. Vi läser också om beteendestörningar, stress och miljöberikning. Och vi tar del av föreläsningar av veterinärer, etologer och zoolärare för att bredda kunskaperna.

I kursen ingår många praktiska moment såsom blodprov, injektioner och provtagning på olika djurarter. Vi gör hanteringsövningar och vi går igenom hälsokontroll av olika djur (häst, smådjur och exotiska djur). Andra moment som ingår är utrustningshantering (vanligt förekommande utrustning såsom analysutrustning, ultraljud etc), materialvård och smittskydd

Praktiska examinationer ingår i olika djursjukvårdsövningar. Du har möjlighet att söka din praktik, arbetsplatsförlagt lärande APL, på djursjukhus, kliniker, distriksveterinärer och andra aktörer inom djursjukvården.

Kurspaket

Djurvård 35 veckor – helfart

Sällskapsdjur 1, 100 p
Sällskapsdjur 2, 100 p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 p
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2, 200 p
Biologi specialisering, Jämförande anatomi och fysiologi hos djur, 100 p
Djur specialisering, Djurvårdande verksamhet, 100 p

Totalt 700 p

 

Praktik

15% av din utbildning gör du praktik på en arbetsplats som ger dig insikt i branschen. Praktiken kan vara bra att göra nära din hemort så du bygger upp ett eget kontaktnät i ditt närområde. Du har möjlighet att söka praktik på stora och små kliniker/djursjukhus, hund och häststall, rehabiliteringsföretag, djurparker, zooaffärer med mera.

Ansökan

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

Nya startdatum är ej fastställda, håll utkik på våra sociala medier så missar du inte nästa omgång

 
Kurslängd

Ansvarig lärare

Jenny Nordberg

Vuxenutbildning 5

Jakt & Viltvård

Läs mer

Jakt- och viltvård

På Dilles vuxenutbildning i Jakt och viltvård får du en god grund inom jakt, fiske, skog och naturguidning. Du förbereder dig bland annat till jakt- eller fiskeguide, jobb i skogen och vidare utbildningsvägar till viltmästare, jägmästare eller skogsmästare.

På Jakt och viltvård får du goda kunskaper inom jakt. Vi kan stoltsera med att Dille Gård har vunnit SM i jakt för gymnasieelever, både individuellt och i skolkampen.

Under den här utbildningen får du grunder i jakt-, viltvård samtidigt som du tar jägarexamen och får grunder i vapenhantering. Du får också vara med och utföra praktiskt arbete med viltvård i olika former, till exempel arbete med fällor och fångst. Även vinter- och sommarfiske står på schemat.

Kurspaket

Jakt och viltvård 30 veckor – helfart.

Förbered dig för jobb i en bransch på stark frammarsch.
Jakt och viltvård 1, 100 p
Jakt och viltvård 2, 200 p
Jakt och viltvård specialisering, 100 p
Fiske och vattenvård, 100 p
Naturguidning 1, 100 p

Totalt 600 p

Praktik

15 % av utbildningen är praktik. Praktikveckorna görs på en arbetsplats som ger dig insikt i jakt- och viltvårdsbranschen. Dille Gård har ett stort kontaktnät och kan erbjuda praktikplatser på till exempel jaktföretag, butiker, fiskecamper och gods.

Ansökan

Öppen

Om du är intresserad av den här utbildningen så anmäl ditt intresse i formuläret nedan. Utbildningen startar bara om det finns tillräckligt många sökande.

Kursstart kontinuerlig
Ansökan och anmälan av intresse stänger

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

Ansvarig lärare

Anders Nilsson (som är på bilden)

Vuxenutbildning 6

Hästskötare

Läs mer

Arbete med häst

Vill du jobba med hästar? Den här vuxenutbildningen ger en gedigen utbildning i ridning och hästkunskap. Efter utbildningen är du förberedd för ett arbete med hästar.

Dilles hästutbildning ger dig en gedigen grundutbildning i ridning och hästkunskap. Vår filosofi är att erbjuda dig en stimulerande och individuellt anpassad undervisning och att utbilda dig till en bra hästmänniska.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som hästskötare eller fortsätta på ett livslångt lärande med hästen som en givande fritidssysselsättning. Du är även väl förberedd för vidare studier till exempelvis hovslagare, hippolog, tränare eller veterinär. Vill du läsa till veterinär eller agronom erbjuder vi extra kurser i kemi, matematik och fysik.

Kurspaket

Hästskötare 35 veckor – helfart

Förbered dig för hästskötarexamen som är en förutsättning för att gå vidare inom de olika förbundens utbildningsstegar och instruktörsutbildningar. Vi har både halvblodshästar och Islandshästar.

Ridning och körning 200 p
Ridning 1, 100 p
Ridning 2, 100 p
Hästkunskap 1, 100 p
Hästkunskap 2, 100 p
Hästkunskap 3 100 p

Totalt 700 p

Praktik

15% av utbildningen är praktik. Dille gård har ett stort kontaktnät med flera praktikgårdar som ger dig möjlighet att få insikt i hästbranschen – ridskola, träningsstation, avelsstation, hingststation eller turridning.

Ansökan

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

Ansökan är stängd
Ansökan stängde 2021-06-20

Kursstart
Slutdatum
Kurslängd

Länk till ansökan

Ansvarig lärare

Sofie Flodin

Vuxenutbildning 7

Skogsutbildningar

Preparand skogsmästare

Preparand skogsmästare

Är du intresserad av att läsa Skogsmästarprogrammet? Förbered dig genom att gå en preparandkurs.

På vuxenutbildningen Preparand skogsmästare förbereder du dig för en universitetsutbildning på Skogsmästarprogrammet

Du behöver också försäkra dig om att ha grundläggande behörighet för högskola samt betyg i kurserna: Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2C samt Naturkunskap 2 eller motsvarande.

Kurspaket

Preparand skogsmästare 25 veckor – helfart

Motor och röjmotorsåg 1, 100 p
Skogsskötsel 1, 100 p
Virkeslära 100 p
Terrängtransporter 100 p
Virkestransporter med skotare 100 p

Totalt 500 p

Praktik

Under din utbildning har du 7,5 veckors praktik, APL – arbetsplatsförlagt lärande. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra en del av praktiken utomlands.

Ansökan

Öppen
Ansökan stänger

Kursstart
Kurslängd

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

Länk till ansökan

Ansvarig lärare

Emil Halvarsson Bixo

Motorsåg - manuellt skogsbruk

Motorsåg förberedd för manuellt skogsbruk

Vill du ha behörighet för att kunna arbeta med manuellt skogsbruk? Dilles utbildning ger dig de körkort du behöver och förbereder dig för ett arbete direkt efter utbildningen.

Kurspaket

Motorsåg förberedd för manuellt skogsbruk 7 veckor – helfart
Orienteringskurs, våra trädslag och våra skogar 40 tim
Motor- och röjsåg 1, 100 p

Totalt 100 p

Ansökan

Öppen

Om du är intresserad av den här kursen så anmäl ditt intresse i formuläret nedan. Utbildningen startar bara om det finns tillräckligt många sökande.

Kursstart kontinuerlig

Ansökan och anmälan av intresse stänger 2021-11-14

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

Ansvarig lärare

Emil Halvarsson Bixo

Vuxenutbildning 8

Arbete med hund

Läs mer

Arbete med hundar

För dig som är intresserad av hundar finns möjligheten att läsa hundutbildning på Dille Gårds vuxenutbildning. Du tränar med hundar och vidareutvecklar dina kunskaper på Dille hundcenter. I utbildningen förbereder du dig för ett arbete med hundar eller för vidare studier.

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom hund. Dille Hundcenter är hjärtat för hundverksamheten. Här finns klassrum och en stor inomhushall för hundträning som skapar fantastiska utbildnings- och träningsmöjligheter.

Idag används tjänstehundar inom polis, försvarsmakten och räddning. Andra arbetsområden inom hund är sociala tjänstehundar, servicehundar och specialsökshundar. Utbildningen ger dig behörighet att öppna hunddagis. Dessutom ges du som elev möjligheten att bli diplomerad hundmassör under utbildningen.

Du måste inte ha egen hund, eller särskilda förkunskaper i hund för att gå den här utbildningen. Det är viktigast att du är intresserad av hundar och vill lära dig mer. Har du egen hund kan du använda den i undervisningen.

Kurspaket

Arbete med Hundar 25 veckor – helfart
Djur specialisering – Massage, 100p
Hundkunskap 1, 100p
Hundkunskap 2, 100p
Hundkunskap 3, 100p
Träning av hundar 100p

Totalt 500 p

Praktik

15 % av utbildningen är praktik. Du kan göra din praktik inom olika verksamheter i hundbranschen: rehabilitering och friskvård, djursjukvård och veterinär, turism och draghundsverksamhet, kurs- och utbildningsverksamhet, hundtrim, tjänstehund, social tjänstehund, hunduppfödning, djurbutik, hunddagis och hundpensionat. Möjlighet finns även att göra delar av APL-perioden utomlands.

Ansökan

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

Ansökan är stängd
Stängde 2021-08-15

Kursstart Slutdatum 2022-03-11

Kurslängd

Håll utkik på våra sociala medier för info om ansökan till start 2022.

Ansvarig lärare

Anna Björk

DILLE GÅRD VÄXER 💪😀

Hör en redigerad variant av radiointervjun med rektor Hans Stenberg från torsdag 28/1. Vill man höra intervjun i sin helhet går det att börja lyssna 13.30 minuter in i eftermiddag med P4, ”Med Jimmy & Anneli” 🌟