Framtidens jobb finns i skogen

Drömmer du om att jobba i skogen? Nu är ett bra tillfälle att satsa. Första YH-utbildningen i norra Sverige startar upp till hösten och det är högkonjunktur i skogsbranschen.

De närmsta fem åren behövs drygt 400 personer inom avverkning- och skogsvård enligt en kompetensinventering som gjorts av Branschråd Skog Jämtland Västernorrland. Det är brist på arbetskraft och kompetens, framförallt i norra delen av Sverige. Omkring 140 skogsmaskinförare kommer till exempel att behövas per år de närmsta fem åren.

Kristine Persson. Foto Erik Cronberg

Med utbildningar på yrkeshögskola hoppas Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet på fler hållbara företag till branschen. En ökad kompetens kan stärka skogsnäringens konkurrenskraft.
– På svenska marknaden med höga löner, kan vi konkurrera med kompetens, genom att göra saker bättre och effektivare. Skogsbranschen behöver kompetens som vi just nu inte har möjlighet att fylla. Vi ser till exempel ett behov av en utbildning mellan naturbruksgymnasiet och skogsmästarutbildningen, säger Kristine Wiklund på Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.

Kvalificerade yrken och egenföretagande
Skogsteknikerutbildningen på yrkeshögskolan är en utbildning som ger kompetens för mer kvalificerade uppgifter än naturbruksgymnasiet.
– Du får ekonomiska kunskaper, lär dig planering och marknadsföring. Samtidigt som du får en avancerad skogsmaskinutbildning. Det gör att du kan arbeta som arbetsledare, planerare eller driva ditt eget företag inom skogsbruk på ett hållbart sätt, säger Kristine Wiklund.

Entreprenörsföretag är mycket vanligt inom skogsavverkning, skogsvård och bränsleproduktion, enligt Kristine. En ökad kompetens inom företagande kan därför stärka näringen.
– Många av de stora bolagen har slutat med egna avverkningsenheter. Det finns alltså många egna entreprenörer på den här marknaden och då måste du ha kompetens för att lyckas. Kunskaper inom avtal, ekonomi och marknadsföring är helt klart en stor fördel, säger Kristine.

Dille Gård först med utbildning
Dille Gård blir först i norra Sverige med en utbildning till skogsbrukstekniker på yrkeshögskolan.
– Vi har tagit fram den här yrkesutbildningen tillsammans med branschföreträdare. Jag är övertygad om att den här utbildningen kommer att ge jobb. Kompetensprofilen ger en god matchning mellan företagens behov och studenternas kompetens, säger Hans Stenberg, rektor på Dille Gård.

YH-utbildningen till skogsbrukstekniker är en påbyggnad till naturbruksutbildningen på gymnasiet. Det gör urvalet ganska snävt. Behovet av arbetskraft är större.
– Vi vill ge fler möjlighet att gå eftersom utbildningen efterfrågas starkt på arbetsmarknaden. Därför startar vi också en preparandutbildning. Det gör att fler kan skaffa sig behörighet och läsa till skogsbrukstekniker, säger Hans Stenberg.