FRAMTIDENS JOBB FINNS I SKOGEN 1

FRAMTIDENS JOBB FINNS I SKOGEN

Drömmer du om att jobba i skogen? De närmsta fem åren behövs drygt 400 personer inom avverkning- och skogsvård enligt en kompetensinventering som gjorts av Branschråd Skog Jämtland Västernorrland.

Det är brist på arbetskraft och kompetens inom skogsnäringen, framförallt i norra delen av Sverige. Omkring 140 skogsmaskinförare kommer till exempel att behövas per år de närmsta fem åren.

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet menar att det behövs en ökad kompetens för att stärka skogsnäringens konkurrenskraft.
– Just nu har skogsbranschen inte möjlighet att fylla den kompetensen. Vi ser till ett behov av fler skogsmaskinförare men också en utbildning mellan naturbruksgymnasiet och skogsmästarutbildningen, säger Kristine Wiklund på Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.

Dille Gård först med yrkeshögskola
På Dille Gård finns gymnasieutbildningen skogsmaskinförare. Nu blir de också först i norra Sverige med en utbildning till skogsbrukstekniker på yrkeshögskolan.
– Vi har tagit fram den här yrkesutbildningen tillsammans med branschföreträdare. Jag är övertygad om att den här utbildningen kommer att ge jobb. Kompetensprofilen ger en god matchning mellan företagens behov och studenternas kompetens, säger Hans Stenberg, rektor på Dille Gård.

Entreprenörsföretag är mycket vanligt inom skogsavverkning, skogsvård och bränsleproduktion, enligt Kristine Wiklund. En ökad kompetens inom företagande kan därför stärka näringen.
– Många av de stora bolagen har slutat med egna avverkningsenheter. Det finns alltså många egna entreprenörer på den här marknaden och då måste du ha kompetens för att lyckas. Kunskaper inom avtal, ekonomi och marknadsföring är helt klart en stor fördel, säger Kristine.