Dille Gård föreslås som ny ägare av Berga Naturbruksgymnasium

DILLE FÖRESLÅS SOM NY ÄGARE AV BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM

DILLE FÖRESLÅS SOM NY ÄGARE AV BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM 1
Georg Eriksson, VD Dille Bolagen.

Vi kan med glädje meddela att Dille den 10/3 undertecknat överlåtelseavtal med Region Stockholm och föreslås därmed som ny ägare av Berga Naturbruksgymnasium.

Dille Bolagen som bland annat bedriver Dille Gård Naturbruksgymnasium har skickat in en ansökan till Skolinspektionen om att ta över huvudmannaskapet för Berga Naturbruksgymnasium, som ligger i Haninge kommun, strax söder om Stockholm.

– Vi är både glada och stolta att vi blivit utvalda som en kapabel och långsiktig aktör att driva skolan vidare. Nu väntar ett spännande arbete med att planera och genomföra överlåtelsen och vår ansökan till Skolinspektionen är en process som tar tid, säger Georg Eriksson, koncernchef Dille Bolagen AB.

Berga Naturbruksgymnasium
Berga Naturbruksgymnasium.

Berga Naturbruksgymnasium har bedrivit utbildning inom de gröna näringarna sedan 1920. Skolan har kapacitet för drygt 250 elever, varav cirka hälften i internatboende. Skolan har för närvarande ca 180 elever, och 45 anställda. På fastigheten finns ett 60-tal byggnader och stora arealer mark för lantbruksrelaterad utbildning. 

Dille Gård AB är en del av Dillekoncernen som är verksam inom de gröna näringarna och har sitt säte i Östersund. Nu är femte och sjätte generationen verksamma i koncernen och de drivs av ett stort engagemang för de gröna näringarna, är utpräglade entreprenörer och har ett stort hållbarhetsfokus. Dille Bolagen är en koncern omfattande av åtta bolag inom fem affärsområden; Utbildning, Skog, Fastighet, Konsulttjänster och Restaurang. 

Drönarbild Dille Gård
Dille Gård Naturbruksgymnasium, i vinterskrud.

På skolan i Ås bedrivs idag gymnasie- och vuxenutbildning samt yrkeshögskola med inriktning på Djur och natur sedan 2005. Totalt sett har skolan ca. 250 studerande under ett år, på plats eller via distans. Koncernen förvaltar även en del mark, främst skog, men även åker och betesmarker.

Hur kommer det sig att Dille expanderar?
– Vi har i koncernen haft som långsiktigt mål att expandera vår skolverksamhet. I samband med Coronapandemin avvecklade vi en restaurangverksamhet i vår koncern och har sedan dess fokuserat mer på skolverksamheten. Att vi får förtroendet att förvalta Berga vidare känns ärofyllt och vi ser fram emot att utveckla skolan tillsammans med Bergas fantastiska medarbetare.

DILLE FÖRESLÅS SOM NY ÄGARE AV BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM 2
Georg Eriksson på Dille Gård.

Region Stockholm har tidigare stått som huvudman för Berga. Det är viktigt för regionen att säkerställa att skolan lever vidare med en långsiktig huvudman som dels kan förvalta fastigheten skolan ligger på och själva skolverksamheten.

– Jag är glad att vi lyckats säkra en långsiktig köpare som inte bara vill värna utan också utveckla en hundraårig verksamhet. Samtidigt kan vi ännu tydligare fokusera på regionens kärnverksamheter – sjukvård och kollektivtrafik säger Charlotte Broberg (M), fastighet- och serviceregionråd i Stockholm.

DILLE FÖRESLÅS SOM NY ÄGARE AV BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM 3
Charlotte Broberg (M), fastighet- och serviceregionråd i Stockholm.

Nästa steg i processen är beslut i fastighets- och servicenämnden 25 mars, beslut i regionstyrelsen 18 maj samt beslut i regionfullmäktige 8 juni. Dille har ansökt till Skolinspektionen om tillstånd, men tidpunkten för besked och därmed datum för själva överlåtelsen av verksamhet och fastighet är idag oklar. Målsättningen är att få tillträde så snart det är möjligt.