Skogsbrukstekniker

För dig som siktar på ett yrke i skogsbranschen är utbildningen till Skogsbrukstekniker en god väg.

Idag är efterfrågan på kompetens och arbetskraft stor i skogsbranschen, inte minst inom kvalificerade praktiska yrkesområden som ingår i utbildningen till skogsbrukstekniker. Det finns ett stort behov av skogsentreprenörer, planerare och virkesköpare som innehar kompetenser inom skogsskötsel, planering, certifiering och natur- och kulturvård.

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom flera områden.

Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 1
Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 2

Utbildningsplan Skogsbrukstekniker

 • Kommunikation, ledarskap och grupprocesser (KLOG) 2v
 • Skogsmarkens bärighet, skogsmaskiner (SKOB) 5v
 • Företagsekonomi och entreprenörskap, lagar och avtal (FELA) 5v
 • Skogsskötsel (SKS) 7v
 • Skogsbilvägar (SBV) 3v
 • Skogens natur- och miljökunskap (SNAMI) 7v
 • Skogens råvaror och sortiment (SKRÅS) 5v
 • Skoglig rådgivning och värdering (SKORV) 4v
 • Examensarbete (EXA) 4 v
 • Lärande i arbete (LIA) – praktik, 18v

Totalt 60 veckor

Du får kunskap inom

I utbildningen får du djupare kunskaper i de skogliga ämnena än gymnasieskolans skogsinriktningar. Dessutom får du de kunskaper du behöver för att arbeta med planering av skog och skogliga åtgärder. Du får grunderna i företagsekonomi och hur man startar och driver ett mindre skogsvårdsföretag, och kan då arbeta som egenföretagare. Detta är något som de större skogsbolagen använder sig mer och mer av, entreprenörer som fakturerar sina timmar.
Efter avslutad utbildning har du ökad kompetens för arbete inom skogsplanering och skogsskötsel. Du kan arbeta som planläggare, traktplanerare, virkesköpare/ inspektor eller produktionsledare, men du kan också starta och driva ett eget företag inom skogsvård och skoglig planering.

Detta lär du dig

 • Skogsbruk med olika skötselmodeller och mål
 • Planering av skog och skogliga åtgärder
 • Skogsmarkens förutsättningar och begränsningar
 • Taxering/värdering av skog
 • Tolkning och revidering av skogsbruksplaner
 • Naturhänsyn – och kulturmiljövård i skogsbruket
 • Skog som råvara och dess användningsområden
 • Grunder i företagsekonomi och entreprenörskap
 • Kommunikation, ledarskap och lagarbete
 • Skogliga lagar, regler och certifieringar
Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 3

Lia- Lärande i arbete

Under din utbildning har du 18 veckors praktik, LIA – Lärande i arbete. Det här är utbildningens hjärta, och det ger dig möjligheter att knyta viktiga kontakter med människor i branschen inför det egna arbetslivet. Du har stora möjligheter att påverka dina LIA-veckor beroende på dina egna intressen.

Behörighet

Du är behörig att antas till vår yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller en utbildning som motsvarar en gymnasieutbildning.
 • 6 månader yrkeserfarenhet heltid
 • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100
 • Skogsskötsel 1, 100p

 

Saknar du dessa 2 kurser kan du ändå ansöka till utbildningen och om du blir antagen kan du gå vår förutbildning på 4 veckor där du löser de 2 kurserna.
Under länken kan du läsa mer: Antagning Yrkeshögskola

 

 
Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 4

Omfattning och utbildningsform

Omfattning är heltid 1,5 år, 300 yrkeshögskolepoäng, 25 timmar per vecka undervisning under 40 veckor per år, totalt alltså 60 veckor. Utbildningsorten är Dille i Krokoms kommun. YH-utbildningen till skogsbrukstekniker erbjuds av Dille Gård i samarbete med Dille Skog och Gällö Skog.

 

 

 

Ansökan Öppen!

Ansökan är öppen och utbildningen startar i november!

För- och efternamn
Click or drag a file to this area to upload.
Döp dina dokument med för- och efternamn samt dokumenttyp. Exempelvis Kalle Karlsson CV.doc
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Personbeskrivning, förväntningar och mål med utbildningen, eventuella förarbevis eller/och certifikat, skoglig arbetslivserfarenhet
Click or drag a file to this area to upload.
Ej obligatoriskt
Click or drag a file to this area to upload.
Ej obligatoriskt

Tel: +46 63-381 11

Mail: info@dillegard.se

Adress: Dille 226, 836 95, Ås

 

Gymnasium

Komvux

Yrkeshögskola

Uppdragsutbildningar

Skogsbrukstekniker Yrkeshögskola 5

Behöver du visselblåsa om något?