NY UTBILDNING FÖR SKOGSJOBB 1

NY UTBILDNING FÖR SKOGSJOBB

Om skogen har varit en pålitlig och stabil arbetsgivare fram tills nu så är det en het bransch inför framtiden. Mer kompetens och arbetskraft kommer att behövas. Dille Gård startar en YH-utbildning som ger kvalifikationer för flera skogsyrken, i samråd med branschföreträdare

Enligt en kompetensinventering av Branschråd Skog Jämtland Västernorrland kommer omkring 140 skogsmaskinförare att behövas per år, de närmsta fem åren bara i Norrland. Även Gröna Arbetsgivare har uppmärksammat situationen, de menar att siffran i Sverige är 500 per år.
–  För att sköta våra skogar på bästa sätt inför framtiden behöver vi kunnigt folk, kvalificerade skogsmaskinförare, virkesköpare och planerare men också kompetens inom avtal, ekonomi och marknadsföring – då en stor del av branschen är entreprenöriserad, säger Kristine Wiklund, Gröna Arbetsgivare.

Vi behöver mer grundkompetens inom skogsbruk

Företagen behöver mer skogskompetens
På SCA som idag har närmare 4 000 anställda ser de ett ökat behov av kompetens inom flera skogsyrken.
–  Vi behöver fler skogsmaskinförare, det gäller även våra entreprenörer. Vi behöver också mer personal på tjänstemannasidan, på grund av pensionsavgångar och utvecklingen framåt, säger Karl Larsson, skogsförvaltare på SCA.

På Gällö Skog, det jämtländska råvarubolaget vars huvuduppgift är att förse Gällö Såg med timmer, ser de också utmaningar i att hitta kompetent personal.
– Vi behöver mer av grundkompetens inom skogsbruk. Vi har redan idag stora utmaningar att hitta kompetent personal, inte minst virkesköpare. Och vi vet att det behövs maskinförare, ute hos våra entreprenörer, säger Magnus Eriksson, produktionschef på Gällö Skog.

Läs mer om utbildningen till skogsbrukstekniker

Skogsmaskinförare är ett av de yrken som behövs i skogen inför framtiden
Skogsmaskinförare är ett av de yrken som behövs i skogen inför framtiden

Nyckelroll i klimatomställningen
Klimatomställningen bidrar till det ökade behovet av kompetens och arbetskraft. En aspekt är att skogarna binder koldioxid.
–  Genom aktivt skogsbruk och åtgärder som förbättrade plantor, gödsling och contorta ökar vi tillväxten och skogens bidrag i klimatarbetet, säger Karl Larsson.

Av den ökande skogsresursen tillverkas sedan produkter som ersätter produkter med ett större kolspår.
–  Produkter av förnybara material ersätter plastprodukter eller produkter som kräver mycket fossila bränslen, se bara på förpackningsindustrin – där finns mycket att göra. Och trä kan till exempel ersätta stål och betong inom byggsektorn, säger Karl Larsson.

Första utbildningen till Skogsbrukstekniker i norra Sverige

I höst startar Dille Gård norra Sveriges första yrkeshögskola för skogsbrukstekniker. Utbildningen har tagits fram i samråd med branschföreträdare och skogsbolag däribland SCA och Gällö Skog.
– Kompetensprofilen på utbildningen till skogsbrukstekniker är framtagen för att matcha företagens behov inom flera kvalificerade praktiska yrkesområden. Jag är övertygad om att den här utbildningen kommer att ge jobb, säger Hans Stenberg, rektor på Dille Gård.

Dille Gård erbjuder gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola i de gröna näringarna

Med en aktiv skötsel av skogarna kan de binda mer koldioxid
Med en aktiv skötsel av skogarna kan de binda mer koldioxid

Skogsbrukstekniker

I YH-utbildningen till skogsbrukstekniker får du kunskaper inom :

  • Arbetsledning i ett skogligt arbetslag
  • Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation
  • Lagar, avtal och regler som styr det praktiska skogsföretagandet
  • Ledarskap, kommunikation och lagarbete
  • Företagande, entreprenörskap och marknadsföring
  • Naturhänsyn – och kulturmiljövård i skogsbruket
  • Hållbart skogsbruk, -certifieringar inom skogsbruket
  • Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller
  • Specialiserad skogsmaskinkörning med god miljöhänsyn

Ansök senast 31 mars

tillbaka till skogsbrukstekniker