Dille Gård först i Norrland med yrkeshögskola för skogsbrukstekniker

De närmsta fem åren behövs drygt 400 personer inom skogsvård enligt en kompetensinventering av Branschråd Skog Jämtland Västernorrland. Dille Gård får nu tillstånd att starta yrkeshögskola för skogsbrukstekniker och blir först i Norrland med utbildningen.

Yrkeshögskolan för skogsbrukstekniker blir en påbyggnad till gymnasieskolans skogsutbildning. Den kommer att ge förstärkt kompetens inom maskiner, ledning och egenföretagande. Utbildningen planeras starta till hösten 2018.

– För företagen i skogsbranschen har det varit svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Naturbrukprogrammet på gymnasiet ger inte tillräcklig spetskompetens för alla kvalificerade praktiska yrken, samtidigt som skogsmästarna kan vara överkvalificerade för dessa yrken. Nu kan Dille Gård bidra med kompetens som företagarna fått stå för själva tidigare, säger Hans Stenberg, rektor på Dille Gård.

Branschråd Skog Jämtland Västernorrland har nyligen genomfört en inventering som visar att mer personal behövs inom skogsnäringen, särskilt inom praktiska spetskompetenser inom skogsvård.

– Vi har tagit fram den här yrkesutbildningen tillsammans med branschföreträdare. Jag är övertygad om att den här utbildningen ger möjligheter till nyanställningar med bättre matchning mellan företagens behov och de nyanställdas kompetens, säger Hans Stenberg.

Utbildningen är på heltid under ett och ett halvt år. Den kommer bland annat att omfatta ämnen som personalledning, entreprenörskap och hållbart skogsbruk. Lärare som idag arbetar på Dille Gård kommer att undervisa i vissa ämnen men skolan kommer också att knyta till sig specialistkompetenser på nya områden.

– För Dille Gård betyder det här att vi utvecklas samtidigt som vi nyttjar våra resurser bättre – maskiner, skog och kompetens.  Det ger oss förutsättningar att bli ännu bättre på skog. Vi vill vara med och utveckla branschen, säger Hans Stenberg.

 

För mer information:

Hans Stenberg, Rektor och vd Dille Gård

070-539 98 91, hans.stenberg@dillegard.se