Vuxenutbildning Skogsmaskinförare

Vill du jobba med skog?

Vuxenutbildning inom skog ger dig kunskaper från skogsproduktion och olika sätt att ta vara på skogen. Ett självständigt yrke för dig som gillar teknik och trivs i skogen.

Utbildningen

Skogsmaskinförare Vuxenutbildning Sundsvall 1

Skogsmaskinförare arbetar i skogen med att gallra, avverka och transportera virke ut till platser där det sen hämtas med lastbil. Till hjälp i arbetet har man skogsmaskiner såsom skördare och skotare. Som skogsmaskinförare arbetar man med stort eget ansvar. Man behöver kunskaper både om maskiner och teknik och om skogen man arbetar i.

Som maskinförare använder man datoriserade system och mobil teknik. I skördarna finns till exempel datoriserad utrustning som mäter trädstammarnas längd och diameter och räknar ut hur de ska kapas för att ge bästa ekonomiska utbyte. Via dator och mobiltelefon kan man också sända information om volymer och kvaliteten på avverkat virke. GPS är ett viktigt hjälpmedel i moderna avverkningsmaskiner.

Skogsmaskinförare Vuxenutbildning Sundsvall 2
Skogsmaskinförare Vuxenutbildning Sundsvall 3

Det är även viktigt med kunskaper om skogen man arbetar i, till exempel för att kunna avgöra vilka träd som ska gallras ut för att de som sparas ska få en bättre tillväxt. Kraven på kunskaper inom miljö- och naturvård ökar och en viktig del i arbetet är att bidra till ett miljömässigt hållbart skogsbruk.

Ansvaret för att planera och följa upp arbetet förs alltmer över till den enskilde skogsmaskinföraren. Det gäller ibland också naturvårdsplanering och miljöuppföljning.
Beroende på säsong och behov kan det förekomma att man också arbetar med röjning och skogsvård.

Praktik

Under din utbildning har du 15 veckors praktik, APL – arbetsplatsförlagt lärande. APL är en central och viktig del i utbildningen där du får praktisk erfarenhet och kunskap inom yrkesområdet. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet.

Studieort: Kan variera men inom länet Västernorrland.

Ansökan

Stänger : 2021-09-22

Datum för kursstart: 2021-11-08
Slutdatum: 2022-06-03

Du söker utbildningen via Alvis i Sundsvall.

Katalogkategori på Alvis för Skogsmaskinförare är: Yrkesinriktade Utbildningar.

 

programplan

 

Programplan

Skogsmaskinsförare 30 veckor – helfart

 • Motor och röjsåg 1, 25p (delkurs)
 • Avverkningsmaskiner 1, 100p
 • Terrängtransporter 1, 100p
 • Virkeslära, 50p (delkurs)
 • Orienteringskurs, 100p
 • Orienteringskurs (yrkessvenska), 100p
 • Virkestransporter med skotare, 100p
 • Skogsmaskiner specialisering, 200p

Totalt 775p

Ansök nu

Är ansökan stängd? Skriv upp dig på vår mejllista nedan så meddelar vi när nästa ansökan är på gång.

Vi meddelar även på sociala medier när ansökan öppnar.

Intresseanmälan

  Intresseanmälan Skogsmaskinförare Sundsvall VuxenutbildningJag vill få en personlig kontakt och mer informationJag vill komma på besök på Dille Gård

  Det går också bra att kontakta oss via Instagram eller Facebook.

  Vuxenutbildningar

  Till startsida för gymnasieutbildningar