ANSÖKAN EJ ÖPPEN

DJURVÅRD VUXENUTBILDNING

Vill du jobba som djurvårdare med lite extra fokus på djurens hälso– och sjukvård? På Dilles vuxenutbildning till djurvårdare får du en bredd inom djursjukvård men också inom djurvård, etologi och artkunskap.

Efter avslutad utbildning är du djurvårdare med utökad behörighet. Du har då möjlighet att få jobb på exempelvis kliniker eller djursjukhus, i häststall, inom hundnäringen, i zooaffärer eller som djurvårdare på djurparker. Välutbildad djurvårdspersonal är efterfrågad på arbetsmarknaden, särskilt med examen som djurvårdare med utökad behörighet.

Djurvårdare med utökad behörighet

På utbildningen till djurvårdare har du möjlighet att ta Jordbruksverkets grundkurs i läkemedelshantering, D9. Då får du en utökad behörighet inom yrket och kan direkt efter utbildningen jobba på djursjukhus och djurkliniker.

Med D9 får du behörighet att ge läkemedel via injektioner (sprutor), administrera dropp, ta blodprov och andra kunskaper som behövs för att jobba som veterinärassistent. Det som är unikt med Dilles D9-utbildning är att vi ger möjlighet till behörighet inom stordjur, smådjur och exotiska djur. Dessutom utökar vi med kunskap om läkemedel, sjukdomslära och anatomi/fysiologi.

Utbildningens innehåll

Djurvård Vuxenutbildning 1

Vi lägger störst fokus på hundar och katter. Vi varvar teori och praktik för att du ska lära dig på bästa sätt. I den teoretiska delen ingår sjukdomskunskap på olika djur, läkemedelskunskap, grundläggande djurkunskap och djurbiologi, anatomi/fysiologi och läkemedelsräkning. Vi läser också om beteendestörningar, stress och miljöberikning. Och vi tar del av föreläsningar av veterinärer, etologer och zoolärare för att bredda kunskaperna.

I kursen ingår många praktiska moment såsom blodprov, injektioner och provtagning på olika djurarter. Vi gör hanteringsövningar och vi går igenom besiktningar av olika djur (smådjur och exotiska djur samt i viss mån stordjur, lantbruksdjur och). Störst fokus ligger på hund och katt. Vi tränar också djur och bygger djuranläggningar och hägn. Andra moment som ingår är utrustningshantering (vanligt förekommande utrustning såsom analysutrustning, röntgen, ultraljud etc), materialvård och smittskydd

 

Djurvård Vuxenutbildning 2
Djurvård Vuxenutbildning 3

Praktiska examinationer ingår i olika djursjukvårdsövningar. Du får möjlighet till praktik, arbetsplatsförlagt lärande APL, på djursjukhus, kliniker, distriksveterinärer och andra aktörer inom djursjukvården.

Utbildningsplan

Kurser

Djurvård 35 veckor – helfart

  • Sällskapsdjur 1, 100 p
  • Sällskapsdjur 2, 100 p
  • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 p
  • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2, 200 p
  • Biologi specialisering, Jämförande anatomi och fysiologi hos djur, 100 p
  • Djur specialisering, Djurvårdande verksamhet, 100 p

Totalt 700 p

Praktik

15% av din utbildning gör du praktik på en arbetsplats som ger dig insikt i branschen. Vi har ett stort kontaktnät och erbjuder praktikplatser på stora och små kliniker/djursjukhus, hund och häststall, rehabiliteringsföretag, djurparker, zooaffärer med mera.

Ansökan

Östersunds kommun är huvudman för utbildningen. När du lämnat din ansökan är det din hemkommun som beslutar om du får gå utbildningen. Observera att en kurs eller ett kurspaket kan bli fullbelagt. Är det för få sökande kan en kursstart ställas in.

Kontakta lärcentrum Östersund via: www.larcentrum.se/ostersund

Vill du veta mer?

Det går också bra att kontakta oss via Instagram eller Facebook.

Startsida för vuxenutbildningar

Vuxenutbildningar