Naturbruksprogrammet
Hållbar framtid

Är du intresserad av att jobba med hållbar framtid?

På Dille får du en god grund inom hållbarhet och framtidsutsikter.

Du får en bra bas i naturbruksprogrammet kryddat med kurser från NV- och samhällsprogrammet.

Klimatförändringar innebär stora omställningar i våra liv och samhällen. 
I profilen Hållbar Framtid får du lära dig hur vi kan tackla dessa utmaningar nu och i framtiden. Med praktiska moment varvat med teori får du en bra grund inom de naturvetenskapliga ämnena. Du får bland annat lära dig om hur jordens resurser och miljöerna vi lever i hänger ihop.

Hållbar Framtid ger full NV-behörighet för vidare studier och ger en bred grund för framtida yrken. Med föreläsningar, studiebesök och praktik får du lära dig av de främsta organisationerna, som på olika sätt arbetar för ett hållbart samhälle. Välkommen till en utbildning där du är med och skapar en hållbar framtid.

Hållbar framtid 1

#1 Individen och närsamhället

I årskurs 1 ligger fokus på individen – din inverkan på miljön och hur du lokalt kan påverka omgivningen och miljön positivt. Du fokuserar också på förståelse för olika kretslopp och ekosystemtjänster. Du bygger också din biologiska grund i kurserna Biologi och Mångbruk skog.

#2 Nationellt arbete

 I årskurs 2 fokuserar du på Sverige och hur det styrs och arbete med hållbarhet. Vilka prioriteringar och lösningar behöver vi jobba med? Vilka energi- och teknikinnovationer bör vi satsa på. Du fortsätter också att fördjupa dig i naturorienterande kurser som Fysik och Kemi.

Hållbar framtid 2
Hållbar framtid 3

#3 Internationellt – Future sustainibility

I åk 3 har utbildningen ett internationellt fokus. Hur arbetar stora organisationer, stater och världens ledare med våra utmaningar? Hur ser de nya rörelsera ut och tar vi världen vidare efter Greta Thunbergs framfart? Exempel på kurser är Förnybar energi.

Gymnasiearbete

I slutet av årskurs 3 får du visa dina färdigheter inom din yrkesutgång i gymnasiearbetet. För godkänt betyg ska du planera, genomföra och utvärdera ditt eget arbete. Det är gymnasiearbetet tillsammans med godkända övriga kurser som ger en yrkesutgång inom Hållbar framtid.

Praktik

15 veckor av utbildningen är APL, Arbetsplatsförlagt lärande. Praktikveckor som du gör på en arbetsplats som ger dig insikt Hållbarhetsarbete.

Programplan

Länk till Programplan skog

Gymnasiegemensamma kurser 600p

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Idrott & hälsa 1
 • Matematik 1a
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1

Programgemensamma kurser 400p

 • Biologi 1
 • Entreprenörskap
 • Naturbruk

Inriktningskurser – Skog 300p

 • Marken och växternas biologi
 • Motor- och röjmotorsåg
 • Mångbruk av skog

Fördjupning 700p

 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4
 • Svenska 3
 • Engelska 6
 • Hållbart samhälle
 • Förnybar energi

Gymnasiearbete 100p

 • Gymnasiearbete

Grundläggande behörighet Högskola / Universitet 300p

Valbara kurser

 • Engelska 6
 • Svenska 2-3

Profilkurser 900 poäng

 • Svenska 2
 • Samhälle 1a2
 • Samhälle 2
 • Fysik 1b1
 • Kemi 1
 • Matematik 2
 • Matematik 3
 • Kommunikation 1
 • Kommunikation 2

Intresseanmälan

  Jag vill få en personlig kontakt och mer informationJag vill komma på besök på Dille Gård