På vår nya profil Hållbar framtid får du goda kunskaper inom hållbarhet och hållbar utveckling. Du får en gedigen gymnasieutbildning som ger högskolebehörighet om du vill fortsätta dina studier efter utbildningen. Samtidigt lär du dig hur naturen kan nyttjas hållbart i olika syften. Du får också praktiska kunskaper om miljövård och i viss mån skogsbruk.

Efter avslutad utbildning på Dille Gård kan du jobba som hållbarhetsambassadör. Du kan jobba i skogen, till exempel med röjning, eller vidareutbilda dig till viltmästare, jägmästare eller skogsmästare eller andra högre utbildningar kopplat till hållbarhet och miljö.

#1 Individen och närsamhället

I årskurs 1 ligger fokus på individen – din inverkan på miljön och hur du lokalt kan påverka omgivningen och miljön positivt. Du fokuserar också på förståelse för olika kretslopp och ekosystemtjänster. Du bygger också din biologiska grund i kurserna Biologi och Mångbruk skog.

#2 Nationellt arbete

 I årskurs 2 fokuserar du på Sverige och hur det styrs och arbete med hållbarhet. Vilka prioriteringar och lösningar behöver vi jobba med? Vilka energi- och teknikinnovationer bör vi satsa på. Du fortsätter också att fördjupa dig i naturorienterande kurser som Fysik och Kemi.

#3 Internationellt – Future sustainibility

I åk 3 har utbildningen ett internationellt fokus. HUr arbetar stora organisationer, stater och världens ledare med våra utmaningar? Hur ser de nya rörelsera ut och tar vi världen vidare efter Greta Thunbergs framfart? Exempel på kurser är Förnybar energi.

Gymnasiearbete

I slutet av årskurs 3 får du visa dina färdigheter inom din yrkesutgång i gymnasiearbetet. För godkänt betyg ska du planera, genomföra och utvärdera ditt eget arbete. Det är gymnasiearbetet tillsammans med godkända övriga kurser som ger en yrkesutgång inom Hållbar framtid.

Praktik

15 veckor av utbildningen är APL, Arbetsplatsförlagt lärande. Praktikveckor som du gör på en arbetsplats som ger dig insikt Hållbarhetsarbete.

Programplan

Länk till Programplan skog

Gymnasiegemensamma kurser 600p

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Idrott & hälsa 1
 • Matematik 1a
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1

Programgemensamma kurser 400p

 • Biologi 1
 • Entreprenörskap
 • Naturbruk

Inriktningskurser – Skog 300p

 • Marken och växternas biologi
 • Motor- och röjmotorsåg
 • Mångbruk av skog

Fördjupning 700p

 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4
 • Svenska 3
 • Engelska 6
 • Hållbart samhälle
 • Förnybar energi

Gymnasiearbete 100p

 • Gymnasiearbete

Grundläggande behörighet Högskola / Universitet 300p

Valbara kurser

 • Engelska 6
 • Svenska 2-3

Profilkurser 900 poäng

 • Svenska 2
 • Samhälle 1a2
 • Samhälle 2
 • Fysik 1b1
 • Kemi 1
 • Matematik 2
 • Matematik 3
 • Kommunikation 1
 • Kommunikation 2

Intresseanmälan

Jag vill få en personlig kontakt och mer informationJag vill komma på besök på Dille Gård