BERGA + DILLE = SANT

NYA PROFILER PÅ BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM

JAG VILL GÖRA EN INTRESSEANMÄLAN

Dille & Berga 1
Dille & Berga 2

BÖRJA HÄR

Ett kort formulär.

VANLIGA FRÅGOR

Varför göra en intresseanmälan?

Vi vet att Berga Naturbruksgymnasium är en mycket populär skola och nu behöver vi din hjälp.

Vi är glada att Region Stockholm som driver skolan idag, efter en lång process, beslutat att Dille Gård kommer att driva skolan vidare. Nu går processen in i nästa fas. Skolinspektionen behöver se att det finns ett framtida intresse för utbildningarna på Berga Naturbruksgymnasium.

För dig som går i 8:an på högstadiet och ska börja 9:an hösten 2021 vill vi att du fyller i vårt intresseformulär. I formuläret kan du välja flera inriktningar, varav några är nya för Berga.

Bergas personal, lokaler och utbildningar kommer att finnas kvar som vanligt. Vår ambition framåt är att vi tillsammans med Berga fortsätter att utveckla verksamheten i en grön riktning. 

När du fyllt i formuläret kommer du längre fram få ett mejl med mer information och nyheter.

Formuläret är inte bindande.

Vilka är Dille Gård?

Dille Gård är en friskola i Jämtlands län med inriktning på djur och natur inom gymnasiet, vuxenutbildningar och yrkeshögskola. Dille Gårds filosofi är att undervisningen skall vara rolig, inspirerande och utvecklande. På Dille kan du förbereda dig för högre studier eller direkt för arbetslivet.

Vi tror på en närhet mellan huvudman, rektor, personal och elever inom alla kategorier. Detta är en av våra viktigaste framgångsfaktorer för en livskraftig verksamhet med god ekonomi och i framtagandet av utbildningar som ligger i tiden. Det vi har lärt oss i 15 års tid är att skolan har en oerhört viktig plats i samhället.
 
Dille Gård har blivit en katalysator för kommunen i och med att elever reser till oss från hela Sverige för att läsa våra utbildningar. Många blir dessutom kvar efter avslutade studier som företagare eller arbetstagare vilket bidrar till den regionala utvecklingen på både kort och lång sikt.

Vi är ett litet familjeföretag med ett stort engagemang för de gröna näringarna. Vi har både kunskap och engagemang att anta det ärofyllda uppdraget att skapa framtidens Berga.

Varför blir Dille Gård nya ägare av Berga?

Vi är måna om naturbruk. Vi tycker det är viktigt att naturbruksutbildningar får fortsätta finnas kvar och utvecklas i region Stockholm. Naturbruk är också en viktig pusselbit i samhällets hållbara omställning.

På egen hand har vi lyckats skapa Dille Gård, en grön mötesplats där lönsamhet och samhällsnytta går hand i hand. Gymnasieskolan, Dille Gård, är i sin uppbyggnad mycket lik Berga.

Vi är glada att vi har fått region Stockholms förtroende att förvalta och utveckla Berga vidare, det ger oss nya möjligheter att fortsätta utveckla de gröna näringarna i regionen. Berga med sin hundraåriga historia och erfarenhet i kombination med vår Dilleanda kommer att skapa goda förutsättningar för en ny gynnsam och stark mötesplats.

Hur kommer Berga att förändras?
Vi på Dille har en tydlig riktning. Berga ska leva vidare och vi ska säkerställa skolans fortsatta handlingskraft och engagemang som både medarbetare och elever förtjänar.
 
Vår ambition är att utbildningarna och fastigheten ska utvecklas. Inom Dille har vi både erfarenhet och drivkraft att genomföra detta. Dilles vision för Berga är att bli Stockholmsregionens ledande centrum för yrkesutbildningar inom gröna näringar.
 
 
När kommer Dille Gård ta över?

Processen med övertagandet har nu gått in i nästa fas. Det innebär att Dille Gård ansöker hos Skolinspektionen om tillstånd att ta över skolverksamheten i Berga. Det är en process som tar tid.

Vi planerar för att ta över verksamheten hösten 2022.

 

 
 

Dille & Berga 3
TILL FORMULÄRET

UTBILDNINGAR

Dille & Berga 4

Lantbruk

Lantbruk

På Berga finns det ett helt lantbruk med odlingar, djur och maskiner, vilket betyder att det aldrig är långt från klassrummet till det praktiska arbetet. På lantbruksinriktningen får du lära dig allt om hur arbetet på en gård fungerar; från hur man reparerar en traktor till vilket foder som passar bäst för en kalv.

Detta är utbildningen för dig som i framtiden vill arbeta på en mjölkgård, med uppfödning av köttdjur eller som maskinförare på ett jordbruk. Dessutom kan du välja till de kurser du behöver för att få högskolebehörighet. På Berga får du:

  • Möjlighet att göra praktik utomlands och på gårdar runt om i Sverige
  • Arbeta med 400 hektar odlad mark (med t ex vete, korn och havre)
  • Lära dig om djurhantering, främst kor och får
  • Undervisning för traktorkörkort. Detta ger möjlighet att ta ett traktorkörkort hos transportstyrelsen, Berga står för kostnaden av första provet.

Skolan erbjuder allt du behöver för att få en bred och gedigen utbildning inom lantbruk. Utbildningen lägger fokus på djur, natur, teknik och hållbar utveckling.

Förutom en yrkesexamen inom lantbruk så har du möjlighet läsa för behörighet för fortsatta studier till exempelvis lantmästare. I framtiden kommer det att finnas stort behov av arbetskraft som till exempel maskinförare. 

Välkommen att göra din intresseanmälan i formuläret.

Dille & Berga 5

Lantbruk / Jakt

Lantbruk / Jakt

På Berga kan du från och med hösten 2021 läsa naturbruksprogrammet med lantbruks-inriktning, profil Jakt och viltvård.

Du kommer att få lära dig allt om hur arbetet på en gård fungerar samt på ett ansvarsfullt sätt förvalta gårdens viltstammar. På Berga finns det ett komplett lantbruk med odlingar, djur och maskiner, vilket betyder att det aldrig är långt från klassrummet till det praktiska arbetet.

På lantbruksinriktningen bedrivs en stor del av undervisningen i små grupper där du får du läsa kurser som t ex Jakt och viltvård, Motor-och röjmotorsåg, Mångbruk av skog, Lantbruksdjur och Lantbruksmaskiner. I profilen Jakt och viltvård får du dessutom möjlighet att ta Jägarexamen. Du lär dig praktiskt viltvård och utför praktisk jakt på Bergas viltrika marker.

Under årskurs 3 kommer du göra din APL (praktik) med jaktlig inriktning på gårdar utanför Berga. På Berga finns en mycket fin rådjursstam samt gott om vildsvin och en växande stam av dovvilt, allt detta endast 30 minuter från centrala Stockholm!

Välkommen att göra din intresseanmälan i formuläret.

Läs mer om Berga på hemsidan.

Dille & Berga 6

Häst

Häst

På Bergas hästutbildning får du både arbeta praktiskt med hästar och lära dig mer om deras beteende, skötsel och hur deras kroppar fungerar. Berga har flera elevstall, där du kan ansöka om att få inackordera din egna häst. När du efter tre år tar studenten så har du en yrkesexamen som hästskötare. Du kan också välja till kurser som ger högskolebehörighet.

Vi har ca 30 egna rid- och travhästar på Berga och vi eget ridhus 20 x 60 m, två ridbanor (en stor ridbana 30 x 90 m och en liten ridbana). Det finns även en träningsslinga (2,2 km) och en rakbana (500 m).

På Berga får du undervisning i hovvård och du får möjlighet att ta tappskokompetens. Vi ger alla elever i årskurs 1 skyddsskor och arbetsbyxor och du kan låna all skyddsutrustning av skolan.

Hästinriktningen ger i första hand möjligheterna och kunskaperna att arbeta praktiskt med hästar, men genom att du väljer till de kurser som krävs för att läsa vidare (Sv 2, Sv 3, En 6 och Ma 2a) kan du läsa vidare till hippolog, djursjukskötare eller ridande polis.

Välkommen att göra din intresseanmälan i formuläret.

Läs mer om Berga på hemsidan.

Hästsjukvård

Bergas djursjukvårdsutbildning passar dig som har ett stort intresse för hästar och djursjukvård.  Våra djuranläggningar ligger nära klassrummen så kopplingen mellan teori och praktik är en del av din vardag.

Under dina tre år på Berga får du kunskaper inom bland annat fysiologi, sjukdomslära, friskvård, anatomi och vård av sjuka djur. Bergas utbildning profilerar sig mot hästar. Vi har ett etablerat samarbete med hästsjukhuset Evidensia Stav vilket gör att du får lära dig och får erfarenhet av arbetsmoment på ett riktigt hästsjukhus.

Studievägen passar bra för dig som planerar att vidareutbilda dig till djursjukskötare eller som vill arbeta med djur efter avslutad utbildning. Alla elever på djurvårdsinriktningen kan läsa kurser vilka ger dig grundläggande behörighet till högskolan. 

Om du funderar på att bli veterinär måste du först, för att bli behörig till SLU, läsa ett naturvetenskapligt basår eller läsa vår profil Hästhållning/naturvetenskap.

Du har möjlighet att gå kursen D9, grundläggande kurs i läkemedelshantering.

Välkommen att göra din intresseanmälan i formuläret.

Läs mer på Bergas hemsida.

Dille & Berga 7

Hund

Hund

Naturbruksprogrammet Hund ger dig en bred kompetens inom hund. Du får kunskap om hundens många användningsområden. Idag används tjänstehundar till exempel inom polisen, försvarsmakten, väktarbolag, tull och räddning. Andra arbetsområden inom hund är till exempel sociala tjänstehundar och specialsökshundar.

Arbete med hundar kan också innebära draghundsverksamhet, hundtrim, friskvård och rehabilitering. Utbildningen förbereder dig för att arbeta i branschen direkt efter examen. Gymnasieutbildningen ger dig också behörighet att söka vidare och studera på högskola, till veterinär eller något helt annat ämnesområde.

Du behöver inte ha egen hund eller särskilda förkunskaper inom hund för att gå den här utbildningen. Det viktigaste är att du är intresserad av hundar och vill lära dig mer. Har du egen hund får du gärna använda den i undervisningen. Under studietiden åker vi på studiebesök och studieresor. Vi besöker olika evenemang och verksamheter inom hundbranschen.

Välkommen att göra din intresseanmälan i formuläret.

Läs mer om Berga på hemsidan.

Dille & Berga 8

Djursjukvård

Djursjukvård

Djursjukvårdsutbildningen är ny på Berga. Under djursjukvårdsutbildningen får du en bredd av kunskaper inom djursjukvård. Du får kunskaper inom bland annat fysiologi, sjukdomslära, friskvård, anatomi och vård av sjuka djur.

Naturbruksprogrammet med inriktningen djursjukvård ger dig grundläggande högskolebehörighet. Du kan välja att läsa vidare inom djursjukvård efter utbildningen, till legitimerad djursjukskötare eller veterinär. För vissa av dessa utbildningar behöver du läsa de extrakurser Berga erbjuder inom NV-inriktningen.

Efter utbildningen kan du få jobb på kliniker eller djursjukhus, i häststall, inom hundnäringen, i zooaffärer eller som djurvårdare på djurparker. Profil djursjukvård ger en ovärderlig kunskap som efterfrågas av många arbetsgivare, särskilt om du tar examen på utökad nivå med läkemedelshantering, D9-certifikatet.

Du har möjlighet att välja praktik inom olika områden, i och utanför Sverige.

Välkommen med din intresseanmälan i formuläret.

Läs mer om Berga på hemsidan.

Dille & Berga 9

Naturvetenskaplig inriktning

Naturbruksprogrammet Naturvetenskaplig inriktning

Berga erbjuder naturbruksprogrammet med naturvetenskaplig inriktning. Du läser motsvarande kurser som på det naturvetenskapliga programmet och får då naturvetenskaplig behörighet.

Förutom de naturvetenskapliga ämnena kan du välja att specialisera dig mot häst och läser då även kurser som t ex Hästkunskap, Djurens biologi och Ridning och körning och har praktiska övningar i djurstallarna. Detta är den perfekta kombinationen för dig som vill läsa vidare till t ex veterinär eller miljö/djurskyddsinspektör.

Undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena bedrivs i små grupper. När du läser kemi, fysik, biologi och matematik varvas undervisningen med teori och praktiska laborationer samt undersökningar som är kopplade till naturbruk.

Välkommen med din intresseanmälan i formuläret.

Läs mer om Berga på hemsidan.

Dille & Berga 3
TILL FORMULÄRET

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Har du frågor angående Berga & Dille kontakta rektor Hans.

Dille & Berga 3
Gå upp