Utbilda dig inom skog, entreprenörsskap och ledarskap

Vill du mer än att köra skogsmaskin? Skogsbranschen efterfrågar kvalificerad kompetens inom skogsskötsel, planering och ledarskap. Dille Gård är först i Norrland med yrkeshögskoleutbildning till Skogsbrukstekniker som ger dig kompetens att driva företag inom skogsnäringen. Du kan också arbeta som planerare, arbetsledare eller specialiserad skogsmaskinförare.

Skogsbranschen efterfrågar kompetens inom flera kvalificerade praktiska yrkesområden, till exempel inom drivning och skogsvård. Det finns ett stort behov av entreprenörsföretag inom skogsskötsel, planering, certifiering och natur- och kulturvård.

YH-utbildningen Skogsbrukstekniker ger dig djupare kunskaper i de skogliga ämnena än gymnasieskolans skogsinriktningar. Dessutom får du de kunskaper du behöver som arbetsgivare, arbetsledare och inom kundbemötande.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att driva skogsvårds- eller avverkningsföretag, jobba som arbetsledare, planerare eller specialiserad skogsmaskinförare. Du kan också söka vidare till Skogsmästare på högskolan.

Läs mer: Framtidens jobb finns i skogen

Se filmen: Fredrik och Maria berättar om sina jobb (av Skogs- och Lantarbetareförbundet)

Utbildningsplan Skogsbrukstekniker

 • Avverkningsteknik
 • Ekonomi och entreprenörsskap
 • Företagsledning, organisation och kommunikation
 • Lärande i arbete
 • Service, underhåll och felsökning
 • Skogens natur och miljökunskap
 • Skogsråvaror och sortiment
 • Transportteknik

Du får kunskaper inom:

 • Arbetsledning i ett skogligt arbetslag
 • Skogsbruksföretagets ekonomi och organisation
 • Lagar, avtal och regler som styr det praktiska skogsföretagandet
 • Ledarskap, kommunikation och lagarbete
 • Företagande, entreprenörskap och marknadsföring
 • Naturhänsyn – och kulturmiljövård i skogsbruket
 • Hållbart skogsbruk, -certifieringar inom skogsbruket
 • Skogsbruk med olika mål och alternativa skogsskötselmodeller
 • Specialiserad skogsmaskinkörning med god miljöhänsyn

Praktik

Under din utbildning har du 15 veckors praktik, LIA – Lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Du kan välja att göra praktiken i Sverige eller ev göra en del av praktiken utomlands.

Förkunskaper:

Särskilda förkunskaper du behöver från gymnasiet är kurserna Motor- och röjmotorsåg 1 (100p), Terrängfordon (100p), Skogsskötsel 1 (100p) eller motsvarande samt 6 månaders skoglig arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara praktik under din gymnasietid. Saknas dessa särskilda förkunskaper kan vi erbjuda dessa kurser innan kursstart. Kontakta oss för mer information.

Omfattning och utbildningsform

Omfattning är heltid 1,5 år, 300 yrkeshögskolepoäng, 25 timmar per vecka undervisning under 40 veckor per år, totalt alltså 60 veckor. Utbildningsorten är Dille i Krokoms kommun.

Ansökan och kursstart 2019:

Nästa kursstart beräknas till augusti 2019. Anmälan öppnar inom kort.

Kontakt

Hans Stenberg
hans.stenberg@dillegard.se
063-381 11