Hans Stenberg

Rektor

Rektor för Dille Gård Naturbruksgymnasium

Epost:
hans.stenberg@dillegard.se

Thomas Larsson

EKONOM

Ekonomiansvarig

Epost:
thomas.larsson@dillegard.se

Malin Johansson

Fritidsledare

Fritidsledare på Dille Gård Naturbruksgymnasium

Epost: malin.johansson@dillegard.se

Anna Ringnér

FRITIDSLEDARE

Fritidsledare på Dille Gård Naturbruksgymnasium

Epost:
anna.ringner@dillegard.se

Andreas Westberg

ELEVCOACH / LÄRARE/MARKNAD/SYV

Idrott & hälsa

Epost: andreas.westberg@dillegard.se

Elisabeth Berg

LÄRARE / ELEVCOACH

Turism & Äventyr

Epost:
elisabeth.berg@dillegard.se

Linda Sillerström

Lärare

Skogsämnen & Svenska

Epost: linda.sillerstrom@dillegard.se

Per Hjalmarsson

LÄRARE och biträdande rektor

Matematik, Idrott & Hälsa & Äventyrsturism

Epost: per.hjalmarsson@dillegard.se

Daniel Svensson

LÄRARE

Matematik, Naturguidning samt Fiske & Vattenvård

Epost: daniel.svensson@dillegard.se

Marie Jonsson

Dille HUndcenter
Epost:
marie.jonsson@dillegard.se

Therese Lyon

LÄRARE

Hundämnen samt hundansvarig

Epost: therese.lyon@dillegard.se

Malin Bengtsson

LÄRARE

Ridning, Islandshäst &

Hästkunskap 3

Epost: malin.bengtsson@dillegard.se

Emil Bixo

LÄRARE

Naturbruk, motor- & röjsåg samt skogliga ämnen

Epost: emil.halvarsson.bixo@dillegard.se

Jennie Sundin

LÄRARE

Ridning, Hästkunskap, Idrott & Hälsa-specialisering.

Epost: jennie.sundin@dillegard.se

Anders Nilsson

LÄRARE

Jakt & Viltvård

Epost: anders.nilsson@dillegard.se

Sofie Flodin

lärare

Häst

Epost: sofie.flodin@dillegard.se

Erik Appelqvist

KOCK

Kock på Dille Gård Naturbruksgymnasium

Epost: erik.appelqvist@dillegard.se

Kajsa Norrman

KURATOR

Kurator på Dille Gård Naturbruksgymnasium

Epost: kurator@dillegard.se

Elin Lindgren

KÖK

Eva Madberg

SKOLSKÖTERSKA

Skolsköterska på Dille Gård Naturbruksgymnasium

Epost: skolskoterska@dillegard.se

Lena Persson

KÖK & STÄD

Köks- & städansvarig

Epost: lena.persson@dillegard.se