Hans Stenberg

Rektor

Rektor för Dille Gård Naturbruksgymnasium

 

Epost:
hans.stenberg@dillegard.se

Thomas Larsson

EKONOM

Ekonomiansvarig

 

 

Epost:
thomas.larsson@dillegard.se

 

Malin Johansson

Fritidsledare

Fritidsledare på Dille Gård Naturbruksgymnasium

 

Epost: malin.johansson@dillegard.se

Anna Ringnér

FRITIDSLEDARE

Fritidsledare på Dille Gård Naturbruksgymnasium

 

Epost:
anna.ringner@dillegard.se

Andreas Westberg

ELEVCOACH / LÄRARE

Äventyrsturism & Idrott

 

 

Epost: andreas.westberg@dillegard.se

Lena Sundström-Matsson

LÄRARE

Engelska & Svenska

 

Epost:
lena.sundstrom.mattsson@
dillegard.se

Elisabeth Berg Lindgren

LÄRARE / ELEVCOACH

 

Turism & Äventyr

 

Epost:
elisabeth.berg@dillegard.se

Linda Sillerström

Lärare

 

Skogsämnen & Svenska

 

Epost: linda.sillerstrom@dillegard.se

Per Hjalmarsson

LÄRARE

 

Matematik, Idrott & Hälsa & Äventyrsturism

 

Epost: per.hjalmarsson@dillegard.se

Daniel Svensson

LÄRARE

 

Matematik, Naturguidning samt Fiske & Vattenvård

 

Epost: daniel.svensson@dillegard.se

Marie Jonsson

LÄRARE

 

Hundämnen

 

 

Epost:
marie.jonsson@dillegard.se

Pekka Persson

LÄRARE

 

Matematik

 

 

Epost:
pekka.persson@dillegard.se

Therese Lyon

LÄRARE

Svenska, hundämnen samt hundansvarig

 

 

Epost: therese.lyon@dillegard.se

Malin Bengtsson

LÄRARE

Ridning, Islandshäst &

Hästkunskap 3

 

Epost: malin.bengtsson@dillegard.se

Emil Bixo

LÄRARE

Naturbruk, motor- & röjsåg samt skogliga ämnen

 

Epost: emil.halvarsson.bixo@dillegard.se

Jennie Sundin

LÄRARE

Ridning, Hästkunskap, Idrott & Hälsa-specialisering. 

 

 

Epost: jennie.sundin@dillegard.se

Anders Nilsson

LÄRARE

Jakt & Viltvård

 

 

Epost: anders.nilsson@dillegard.se

Sofie Flodin

lärare

Häst

 

 

Epost: sofie.flodin@dillegard.se

Erik Appelqvist

KOCK

Kock på Dille Gård Naturbruksgymnasium

 

Epost: erik.appelqvist@dillegard.se

Kajsa Norrman

KURATOR

Kurator på Dille Gård Naturbruksgymnasium

 

Epost: kurator@dillegard.se

Elin Lindgren

KÖK

 

 

 

 

 

Anna-Karin Semb

SKOLSKÖTERSKA

Skolsköterska på Dille Gård Naturbruksgymnasium

 

 

Epost: skolskoterska@dillegard.se

Lena Persson

KÖK & STÄD

Köks- & städansvarig

 

 

 

Epost: lena.persson@dillegard.se