Hund

DSC_3576

Dilles filosofi är att utbilda goda hundmänniskor som ska ge en god
grund när det gäller träning och skötsel av hundar.

Vi vill lära ut en bredd inom hund och samtidigt ska varje elev kunna
utvecklas inom sitt specialområde.

För dig som har egen hund finns det möjlighet att använda den i
undervisningen. Det finns hundgårdar för alla elevers hundar.

Vill du bo på skolan och ha med hund så går det bra. I flera av våra boenden får
man ha hund. ddddd

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

15 veckor av utbildningen är APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och denna görs på en
arbetsplats som ger eleven insikt branschen. Vi har ett stort kontaktnät inom branschen
och har praktikplatser med hunddagis, träning, kennel, draghund mm.

 12033646_10152963599067084_476954700_n

dddddd

Jobb efter examen

Många elever får jobb inom naturbruket direkt efter avslutad utbildning. Det kan vara
olika typer av arbete med hundar. Nosarbeten är ett växande arbetsområden och behov
av hunddagis verkar ständigt öka. Vård- och rehabilitering med hund och hundturism
är andra arbetsområden. Några startar eget och en del jobbar med något helt annat.

Läsa vidare

Naturbruksprogrammet är en yrkesutbildning som hos oss också ger grundläggande
högskolebehörighet.  Har man tänkt läsa vidare till t ex veterinär eller agronom finns extra
kurser i kemi, matematik och fysik som går att välja. Givetvis kan eleven läsa vidare på
vilket universitet som helst om behörighet uppnåtts.

Hundtränarutbildning genom Glädjeklick/Hundkrut

Dilles hundelever erbjuds tränarutbildning via Glädjeklick/Hundkrut.

Kursen består av 10 dagars klickerträning, den delas upp på 5 dagar under höstterminen och
5 dagar under vårterminen.

Våra elever kommer efter genomgången utbildning kunna erbjudas diplomering/examination
via någon av Glädjeklicks instruktörer.

Hundkurserna

Årskurs 1 Hundkunskap 1 handlar bl a om hundraser, olika verksamhetsområden inom hund,
avel, fysiologi, anatomi och hundars näringsbehov. När det gäller praktiska moment handlar
det bl a om skötsel, hantering, träning av hund mot mål, och förebyggande hälsovård.
I kursen träning av hund handlar det bl a om utbildning, fostran och träning av hundar,
olika inlärningsmetoder, beteendeproblem och problemlösning.

IMG_0019

Årskurs 2 I hundkunskap 2  fördjupas kunskaperna om hundraser och olika verksamhetsområden.
Foder, fodrets kvalitet och specifika näringsbehov fokuseras samt avelsplanering för specifika behov.
Skötsel- och träningsplaner görs och eleverna får insikt i olika grenar inom hundsport.
Hundar som resurs i arbete med människor ingår också i årskurs 2.

12033795_10152963604517084_717937728_n (1)

Årskurs 3. I hundkunskap 3 får man som elev specialisera sig inom ett område t ex
hunddagis, uppfödning och avel och tjänster med hundar. Det handlar även om att få
kunskap om olika organisationer inom hund, kvalitetsfrågor och förstås skötsel av
hundar och anläggningar. I kursen djur- och hälsovård lär man sig grunder i
förebyggande hälsovård  samt sjukdomslära inkl behandling och rehabilitering.

Gymnasiearbete

I slutet av årskurs 3 genomförs gymnasiearbetet och det går att på att eleven ska
visa sina färdigheter inom sin yrkesutgång. I arbete med hundar gäller det att visa
vanliga arbetsuppgifter med hundar samt planering av skötselrutiner.

11951287_10153022001451231_2597826678593737099_n

Att träna/motionera hundar ingår också samt att kunna lösa problem som
kan uppstå i verksamheten. För godkänt betyg i gymnasiearbetet ska eleven planera,
genomföra och utvärdera sitt arbete. Det är gymnasiearbetet tillsammans med
godkända övriga kurser som ger en yrkesutgången hundskötare.

Hundlärare och kompetens

Dilles hundlärare är Therese Lyon och Marie Jonsson som båda har mångårig erfarenhet och stor kompetens.
Therese & Marie kompletterar undervisningen med gästföreläsare inom olika specialområden.
Vi samarbetar med flera hundföretag och ett av dessa är Nordiska Hund i Kälarne.

Programplaner Hund/NVHund

Programplan TOTAL

Hos oss kan du även läsa NV dvs få samma behörighet som på naturvetenskapliga programmet:

Ansökningskod: NBSKO

Ange profil HUND i fältet för övrig information.

Vid frågor ring oss på 063-38111