Profil Hund

ger dig en bred kompetens inom hund. Dille Hundcenter som är under uppbyggnad är hjärtat för hundverksamheten. Här finns klassrum och en stor inomhushall för hundträning som skapar fantastiska utbildnings- och träningsmöjligheter. Idag används tjänstehundar inom polis, försvarsmakten och räddning.

Andra arbetsområden inom hund är sociala tjänstehundar, servicehundar och specialsökshundar. Utbildningen förbereder dig för att arbeta i branschen direkt efter avslutad utbildning. Gymnasieutbildningen ger dig också behörighet att söka vidare och studera på högskola, till veterinär eller något helt annat ämnesområde.

Du behöver inte ha egen hund, eller särskilda förkunskaper i hund för att gå den här utbildningen. Det är viktigast att du är intresserad av hundar och vill lära dig mer. Har du egen hund får du gärna använda den i undervisningen. Bor du på skolan, kan din hund bo med dig. Under studietiden åker vi på studiebesök och studieresor. Vi besöker olika evenemang och verksamheter inom hundbranschen.

#1 Hundraser, skötsel och träning

Det första året under utbildningen lär du dig om hundraser, olika verksamhetsområden inom hund, avel, fysiologi, anatomi och hundars näringsbehov. Vi gör praktiska moment inom skötsel, hantering, träning av hund mot mål samt förebyggande hälsovård. I kursen Träning av hund ökar du dina kunskaper om olika inlärningsmetoder, beteendeproblem, problemlösning samt fostran och träning av hund.

#2 Hundens användningsområden och näringslära

I hundkunskap 2 fördjupar du kunskaperna om hundraser och olika verksamhetsområden.
Vi lägger fokus på foder, fodrets kvalitet och specifika näringsbehov samt avelsplanering för specifika behov. Vi gör skötsel- och träningsplaner och du får insikt i olika grenar inom hundsport. Du får också lära dig om hundar som resurs i arbete med människor det här året.

#3 Specialisering i ditt hundintresse

I hundkunskap 3 får du specialisera dig inom ett område, till exempel
hunddagis, uppfödning och avel samt tjänster med hundar. Du får också kunskap om olika organisationer inom hund, kvalitetsfrågor samt skötsel av hundar och anläggningar. I kursen djur- och hälsovård får du grunder i förebyggande hälsovård och sjukdomslära, inklusive behandling och rehabilitering

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Profil Hund står på schemat 1,5 dagar i veckan. Där varvas lektioner med teori och praktik. I den praktiska träningen får du kunskap om inlärning hos olika hundar, problemlösning och olika tekniker. Du får lära sig om och prova olika hundsporter som agility, lydnad, specialsök, bruks, och drag.

Vi lär oss genom att planera, genomföra och utvärdera träningen. Genom att se, lyssna och vara delaktig i varandras träning med hundarna så skapar vi goda förutsättningar för att utvecklas tillsammans. Du har möjlighet att utbilda dig till hundinstruktur under utbildningen.

Praktik

15 veckor av utbildningen gör du praktik inom det vi kallar för APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Du kan göra din praktik inom olika verksamheter i hundbranschen. Vi har ett stort kontaktnät inom olika områden som; rehabilitering och friskvård, djursjukvård och veterinär, turism och draghundsverksamhet, kurs- och utbildningsverksamhet, hundtrim, tjänstehund och social tjänstehund, hunduppfödning, djurbutik, hunddagis och hundpensionat. Möjlighet finns även att göra delar av APL-perioden utomlands.

Samarbete med Polisens hundverksamhet

Dille har ett samarbete med Polisens Hundverksamhet. Eleverna på Profil Hund deltar i Polisens och Fjällräddningens vinterövning lavinövningsveckan. En unik möjlighet att få vara med på plats och se hundarna och hundförarnas arbete. Eleverna får även den viktiga uppgiften att agera figuranter under övningarna. De bidrar då till den viktiga träningen av hundarna inför skarpt läge.

programplan

Gymnasiegemensamma kurser 600p

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Idrott & hälsa 1
 • Matematik 1a
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1

Programgemensamma kurser 400p

 • Biologi 1
 • Entreprenörskap
 • Naturbruk

Inriktningskurser – Djur 300p

 • Djurens biologi
 • Djurhållning
 • Djuren i naturbruket

Individuellt val 200p

Valbara kurser

 • Se separat lista här

Gymnasiearbete 100p

 • Gymnasiearbete

Profil Hund

 • Hundkunskap 1-3
 • Träning av hund Sällskapsdjur 1
 • Djur – specialisering
 • Djurvård – hälso/sjukvård

Profil + NV kurser

 • Kemi 1-2
 • Fysik 1a-2
 • Samhällskunskap 1a2
 • Matematik 2-4

Intresseanmälan

Jag vill få en personlig kontakt och mer informationJag vill komma på besök på Dille Gård