Bokning kommer snart

Det är viktigt att bokning av mer än två timmar åt gången ska ske minst en vecka innan avsedd tid. Detta för att elever och de med anläggningskort ska ha möjlighet att planera och använda ridhuset.

Anläggningskort ridhus:

  • Anläggningskort per termin 2500:-
    Detta ger tillträde till paddock, ridhus, ovalbana, slingan och rakbana när dessa ej är bokade eller används av skolan
  • Ridhuskort per termin 1500:-
    ger tillträde till ridhuset när det ej är bokat eller används av skolan
  • Anläggningskort – årskort 4000:- kalenderår
  • Ridhuskort – årskort 2500:- kalenderår