Ny personal på Dille Gård.

logga stor skrapad

 

Inför läsåret 16/17 har det skett några förändringar i Dille Gårds personalstyrka. Lena Fernlund, Annika Berkö samt Gudni Agustsson har valt att gå vidare i livet med andra uppdrag. Nya i arbetslaget är Lena Sundström-Mattsson, Daniel Svensson, Anna Hedendahl, Marie Jonsson samt Staffan Abrahamsson.

Vi tackar Lena F, Annika samt Gudni för deras tid på Dille och önskar dem lycka till i framtiden. Samtidigt hälsar vi Lena S, Anna, Daniel, Marie samt Staffan varmt välkomna till oss på skolan!

Mer info om den nya personal finns under kontakt.

0 Responses to “Ny personal på Dille Gård.”


Comments are currently closed.